Arkisto

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö Pirtevassa on haettavana kaksi valvontaeläinlääkärin viransijaisuutta

Toinen sijaisuuksista kestää 31.8.2018 asti ja toinen vähintään 31.12.2018 asti. Pidempi sijaisuus jatkuu todennäköisesti pidempäänkin. Aloitus sopimuksen mukaan mahdollisimman pian.

Tehtävä:

Tehtävät painottuvat pääasiassa eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan sekä alkutuotannon ja sivutuotteiden valvontaan. Valvontaeläinlääkärit työskentelevät hygieenikkoeläinlääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Valvontaeläinlääkärit kuuluvat Pirtevan eläinlääkinnän laaturyhmään.

Edellytämme:

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Eläinlääkärin, joka on laillistettu eläinlääkäriksi ammatinharjoittamislain (29/2000) 4 §:n mukaisesti (muussa EU/ETA-maassa valmistuneet), tulee esittää Eviran todistus kelpoisuudesta kunnaneläinlääkärin virkaan.

Valittavalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja käytettävissä oma auto.

Arvostamme:

Hakijalle eduksi katsotaan kokemus alalta ja erityisesti valvontatyöstä, hyvät yhteistyötaidot, hallinnollinen osaaminen sekä hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.

Yhteystiedot:

Lisätietoja antaa vs. ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors p. 050 4211317. Sähköpostiosoite on muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi.

Muut tiedot:

Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkka on 4517 €.

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) vastaa ympäristöterveydestä Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on noin 123 000 asukasta. Valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkilöä. Päätoimipaikka on Pirkkalassa. Panostamme toiminnan jatkuvaan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn.

Haku:

Hakemukset ansioluetteloineen toimitetaan vs. ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlforsille osoitteeseen Pirkkalan kunta, ympäristöterveydenhuolto, Jasperintie 305, 33960 Pirkkala tai sähköpostitse maria.wahlfors@pirkkala.fi.  Hakemusta ja sen liitteitä ei palauteta.

 

Pirtevassa on haettavana: Valvontaeläinlääkärin vakinainen virka

Julkaisupäivämäärä: 23.10.2015 0:00
Hakuaika päättyy: 20.11.2015 15:00
Työ alkaa: 1.1.2016

Tehtäväkuvaus: Tehtävät painottuvat pääasiassa eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan. Valvontaeläinlääkäri työskentelee yksikön toisen valvontaeläinlääkärin ja hygieenikkoeläinlääkärin kanssa tiiviissä yhteistyössä. Valvontaeläinlääkärit kuuluvat Pirtevan eläinlääkintähuollon laaturyhmään.

Edellytämme: Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Virkaan valittavalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja käytettävissä oma auto.

Arvostamme: Hakijalle eduksi katsotaan kokemus alalta ja erityisesti valvontatyöstä, hyvät yhteistyötaidot sekä hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito.

Yhteystiedot: Lisätietoja antavat ympäristöterveyspäällikkö Kirsi Sario p. 050 437 9582 tai valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors p 050 421 1317. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi.

Muut tiedot: Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 4373,55 €.
Virkaan valittavan on toimitettava todistus terveydentilastaan.

Yleistä: Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) vastaa ympäristöterveydenhuollosta Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on asukkaita noin 120 000 ja valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 22 henkilöä. Päätoimipaikka sijaitsee Pirkkalassa. Panostamme toimintamme laadun jatkuvaan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn.

Hakulomake: www.pirkkala.fi/avoimettyopaikat

 

                             *****************************************************    

Pirtevassa on haettavana:  Valvontaeläinlääkärin virka
1.5.2013 alkaen tai sopimuksen mukaan

Tehtävät painottuvat ensisijaisesti eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan. Lisäksi tehtäviin voidaan sisällyttää elintarvike- ja ensisaapumisvalvontaa sekä maidontuotantotilojen hygieniavalvontaa ja muuta alkutuotannon valvontaa. Tiiviisti työparina ja perehdyttäjänä toimii yksikön toinen valvontaeläinlääkäri. Valvontaeläinlääkärit kuuluvat Pirtevan eläinlääkintähuollon laaturyhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Hakijalle eduksi katsotaan kokemus alalta ja erityisesti valvontatyöstä, hyvät yhteistyötaidot sekä hyvä kirjallinen ja suullinen ilmaisutaito. Virkaan valittavalla tulee olla voimassa oleva B-ajokortti ja käytettävissä oma auto. Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan, tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 4250 €.

Virkaan valittavan on toimitettava todistus terveydentilastaan.

Sähköinen hakemus tulee täyttää osoitteessa www.pirkkala.fi/avoimet työpaikat 28.3.2013 mennessä.

Lisätietoja antavat valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors p. 050-421 1317 tai ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050-437 9582. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.pirteva.fi.

                             *****************************************************    

Pirkkalan kunta

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (Pirteva) vastaa ympäristöterveydenhuollon valvonnasta Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on asukkaita n 115 000 ja valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 20 henkilöä.

Yksikössä on avoinna: TERVEYSTARKASTAJAN HOITOVAPAAN SIJAISUUS

ajalle 26.7.2012-21.1.2013.

Erikoistumiseen perustuvan työnjaon mukaisesti virka kuuluu elintarvikevalvonnan laaturyhmään. Tehtäviin kuuluu sekä akuuttia että suunnitelmallista valvontaa tarjoilupaikkasektoreilla. Tehtävien hoitaminen edellyttää mahdollisuutta oman auton käyttöön.

Kelpoisuusehtona on terveydensuojelulain 7 §:n 3 mom. ja elintarvikelain 35 §:n mukainen pätevyys sekä riittävä kokemus kunnallisen ympäristöterveydenhuollon tehtävistä Tehtävien hoitaminen edellyttää hyviä vuorovaikutus- ja viestintätaitoja. Palkkaus määräytyy kunnallisen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimuksen mukaan ja tehtäväkohtainen palkka Pirkkalan kunnassa tällä hetkellä on 2609,73 €.

Pirkkalan ympäristöterveydenhuoltoon osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa 11.6.2012 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pirkkalan kunta, Ympäristöterveydenhuolto, Suupantie 11, 33960 Pirkkala.

Lisätietoja sijaisuuksista antaa ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050-437 9582 ja elintarvikelaaturyhmän vetäjä terveystarkastaja Ülle Kärk p. 050-313 9162. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.pirteva.fi.

                             *****************************************************    

Pirtevassa on haettavana
VALVONTAELÄINLÄÄKÄRIN VIRANSIJAISUUS 1.1.2012-31.12.2012

Tehtävät painottuvat eläinsuojelu- ja eläintautivalvontaan sekä maidontuotantotilojen hygieniavalvontaan ja ensisaapumisvalvontaan. Ensisijaisena työparina ja perehdyttäjänä toimii yksikön vakituinen valvontaeläinlääkäri. Tehtäviä hoidetaan myös osittain yhdessä Tampereen valvontaeläinlääkärin kanssa. Valvontaeläinlääkärit kuuluvat eläinlääkintähuollon laaturyhmään.

Kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin tutkinto. Palkkaus määräytyy lääkärisopimuksen mukaan, ja tehtäväkohtainen palkka on tällä hetkellä 4098,60 €.

Sijaisuus täytetään 1.1.2012 alkaen tai sopimuksen mukaan. Kyseessä on vuorotteluvapaan sijaisuus, joten hakijan tulee olla työtön työnhakija ennen viransijaisuuden vastaanottamista. Virka tullaan vakinaistamaan viimeistään vuoden 2013 alussa.

Sähköinen hakemus tulee täyttää osoitteessa http://www.pirkkala.fi/ /avoimet työpaikat 31.10.2011 mennessä.

Lisätietoja sijaisuudesta antavat valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors p. 050-421 1317 tai ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050-437 9582. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.pirteva.fi.

                             *****************************************************    

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä on avoinna vakinaista täyttämistä varten

KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN OSA-AIKAINEN VIRKA

Viran sijoituspaikkana on Vesilahti. Työaika on 40 % ja palkkaus määräytyy samassa suhteessa. Tehtäväkohtainen palkka (100 %) on tällä hetkellä 2298,56 €.

Virka on praktikkovirka eikä sisällä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä. Työtehtävien tarkempi sisältö on neuvoteltavissa. Viranhoitoon voidaan erikseen sovittaessa yhdistää alueen viiden muun eläinlääkärin sijaisuuksien hoitamista. Päivystysalue on vuonna 2011 laajenemassa, jolloin päivystys on 12 eläinlääkärin ringissä pareittain.

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Kokemus kuntapraktiikasta sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot katsotaan hakijalle eduksi. Sähköinen hakemus tulee täyttää osoitteessa http://www.pirkkala.fi/ /avoimet työpaikat 31.1.2011 klo 15.00 mennessä.

Virka täytetään 1.3.2011 alkaen. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja virasta antaa ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 03-3134 2940 tai vastaava eläinlääkäri Olli Soininen p. 0500-634 935. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi.

Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.pirteva.fi

                             *****************************************************    

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikössä on avoinna vakinaista täyttämistä varten

KUNNANELÄINLÄÄKÄRIN VIRKA

Viran sijoituspaikkana on Ylöjärvi, jossa sijaitsee kahden eläinlääkärin yhteinen vastaanottotila. Päivystysalueeseen kuuluvat Ylöjärvi, Hämeenkyrö, Nokia, Pirkkala ja Tampereen suureläimet. Päivystysrinkiin kuuluu tällä hetkellä neljä eläinlääkäriä. Virka on praktikkovirka eikä sisällä ympäristöterveydenhuollon tehtäviä

Viran kelpoisuusvaatimuksena on Suomessa laillistetun eläinlääkärin pätevyys. Kokemus kuntapraktiikasta sekä hyvät vuorovaikutus- ja yhteistyötaidot katsotaan hakijalle eduksi. Palkkaus ja muut työsuhteen ehdot määräytyvät Lääkärisopimuksen ja KVTES:n mukaan.

Pirkkalan ympäristöterveydenhuoltoon osoitetut hakemukset liitteineen tulee toimittaa 3.5.2010 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto, Suupantie 6, 33960 Pirkkala.

Virka täytetään mahdollisimman pian. Virkaan valitun on ennen viran vastaanottamista toimitettava hyväksyttävä lääkärintodistus terveydentilastaan.

Lisätietoja virasta antaa ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 03-3134 2940 tai vs. kunnaneläinlääkäri Jaana Romu p. 050-592 5648. Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi. Lisätietoja toiminnasta löytyy osoitteesta www.pirteva.fi.

Tiedote Ylöjärven kunnaneläinlääkäreiden asiakkaille.