Arkisto 2019

 • Terveydentilan selvitys salmonellatartunnasta työtehtävää varten.
  Salmonella määritellään yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Terveydentilaselvityksen vaatimus tulee Tartuntatautilaista. 
   
 • Tupakkatuotedirektiivin yhtenä tavoitteena on puuttua tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan ottamalla käyttöön tupakkatuotteida koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät.
  Tiedote tupakkatuotteiden jäljitettävyydestä
  Valviran tiedote
 • Uintikausi 15.6. - 31.8. Yli 100 kävijän rannoilta otetaan yksi vesinäyte kaksi viikkoa ennen uimakauden 15.6. - 31.8. alkua ja sen jälkeen kolme näytettä uimakauden aikana. Muilta pienemmiltä yleisiltä uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana.Vesinäytteiden tulokset.
   
 • Uimakieltosuositus on purettu 30.07.2019 Nokian Liukuslahden uimarannalta. 
   
 • Sinilevää tarkkaillaan jokaisella näytteenottokerralla ja tarvittaessa muulloinkin.  Seurantapisteiden ja kansalaishavaintojen tiedot löytyvät löytyvät Suomen ympäristökeskuksen ylläpitämästä verkkopalvelusta  Järviwikistä
  Tietoa sinilevästä löytyy Valviran sivuilta Sinilevät eli sinibakteerit
   
 • Norovirus on yleinen ruokamyrkytyksiä aiheuttava virus. Norovirukset kestävät hyvin pakastuksen sekä alhaisen pH-arvon, mutta tuhoutuvat lämpökäsittelyssä. Norovirus on poikkeuksellisen lämpökestävä, mutta se tuhoutuu kuumennettaessa +90 celsiusasteessa kahden minuutin ajan.
  Usein kysytyt kysymykset ja vastaukset kysymyksiin.
   
 • 11.6.2019 otettujen uusintanäytteiden perusteella Pirkkalan kunnan alueelta Loukonlahden ja Turrin sekä Lempäälästä Lahdenkylän uimarantojen uintikieltosuositukset puretaan. Näytteitä otettiin myös Pirkkalasta Reipin ja Rantaniityn, Lempäälästä Lempoisten uimalan ja Säijän/Typyn rannoilta sekä Hämeenkyröstä Järvenkylän rannalta. Näytteissä  ei todettu norovirusta, tai todettiin niin alhainen määrä, ettei siitä ole terveydellistä vaaraa.
 • Uusintanäytteitä otettiin myös Lempäälän jätevedenpuhdistamon purkuputken kohdalta sekä Lempäälän kanavan ylä- ja alajuoksulta. Näytteissä ei todettu noroviruksia lainkaan.
  Uimavesien seuranta jatkuu lakisääteisesti koko uimakauden  ajan otettavilla näytteillä, joista ajantasaiset tiedot löytyvät Pirtevan sivuilta. Norovirusta ei toistaiseksi tutkita, ellei sen tutkimiselle nähdä perusteita (esim. uusi uimavesiin liittyvä epidemia).
   
 • Loukonlahden ja Turrin uimarannoilta 13.5.2019 ja 8.5.2019 Lahdenkylän uimarannalta otetuista näytteistä löytyi norovirusta.
 • Talviuintia ei kielletä Lempoisten uimalassa, Lempäälässä. Talviuintikausi: 1.9. - 14.6.
  Talviuintikaudella otettiin vesinäytteet Lempoisten uimalasta 21.1.2019: uimavesinäytteessä edelleen vähän noroa. Tiedote: Lempoisten uimalan talviuinnin riskinarviointi
   
 • Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.3.–31.5. välisenä aikana. Ruokaviraston sivuilta lisätietoa siipikarjan ulkonapidosta.
   
 • Sikojen ulkonapito on kielletty 1.6.2018 alkaen.
  Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Lisätietoa Ruokaviraston kotisivuilta. Mikäli villisikoja tai kotisikoja aiotaan pitää jatkossakin ulkona, ulkonapidosta tulee tehdä ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa.
  Afrikkalainen sikarutto on levinnyt kesän aikana uusiin maihin, tauti todettiin kesäkuussa Tšekissä ja heinäkuussa Romaniassa. Baltian maissa ja Puolassa on ollut kesän aikana runsaasti tautitapauksia.
  Afrikkalaisesta sikarutosta löytyy tietoa tästä linkistä.
   
 • Rokota kissasi rabiesta vastaan - lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla
  Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (viiksisiippa eli Myotis mystacinus) on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji. 
  Ruokavirasto suosittelee kaikkien koirien ja kissojen, myös sisäkissojen, rokottamista rabiesta vastaan. Lisätietoa Ruokaviraston kotisivuilta. 
   
 • Hyönteiset elintarvikemarkkinoille
  Suomi muuttaa Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen tulkintaa siten, että hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan myös Suomessa ja samalla hyönteisala saadaan elintarvikevalvonnan piiriin.
  Lisätietoa sivuilta:
  Valtioneuvosto
  Ruokavirasto