Arkisto 2013

Elintarvikenäyteprojekti kesä 2013

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö toteutti valvontasuunnitelman mukaisen näytteenottoprojektin kesäkuussa 2013. Projektin tarkoituksena oli ottaa näytteitä kohteista, joissa valmistetaan helposti pilaantuvia elintarvikkeita, joille valmistaja/toimija on määrittänyt myynti- tai säilyvyysajat (elintarvikkeet, joita ei käytetä valmistuspäivänä) ja lisäksi näytteenottokohteissa on aiemmin todettu puutteita omavalvonnan toimivuudessa tai omavalvontanäytteenotossa.
Näytteitä haettiin kahdestatoista elintarvikehuoneistosta. Näytteitä otettiin valmisruoista, vihersalaateista, konditoriatuotteista, kypsänä myytävästä pakkaamattomasta lihasta ja kalasta. Näytteenoton yhteydessä mitattiin pintalämpötila ja selvitettiin toimijan määrittämä elintarvikkeiden myynti tai säilyvyysaika. Näytteitä otettiin kuusitoista kappaletta ja kaksi uusintanäytettä.

Taulukko 1. Näytteistä tehdyt tutkimukset.

Näyte

Tutkimukset

Valmisruokanäytteet

Aistinvarainen laatu, bakteerien kok.lukumäärä, Bacillus cereus, Clostridium perfringens

Vihersalaatit

Aistinvarainen laatu, bakteerien kok.lukumäärä, Bacillus cereus, Staphylococcus aureus

Konditoriotuotteet

Aistinvarainen laatu, bakteerien kok.lukumäärä, Enterobakteerit, Staphylococcus aureus, Bacillus cereus

Kypsänä myytävä pakkaamaton liha

Aistinvarainen laatu, bakteerien kok.lukumäärä, Staphylococcus aureus, enterobakteerit, pH

Kypsänä myytävä pakkaamaton kala

Aistinvarainen laatu, bakteerien kok.lukumäärä, Staphylococcus aureus, enterobakteerit, Listeria monocytogenes, pH

Kuvaaja 1.Näytemäärien jakautuminen

Tulokset

Elintarvikehuoneistojen määrittämät myyntiajat vaihtelivat tuotteittain. Näytteiden säilytyslämpötilat olivat kunnossa. Kaikki valmisruokanäytteet, kypsä kala ja konditoriatuotteet olivat tutkituilta ominaisuuksiltaan mikrobiologiselta laadultaan hyviä. Vihersalaattien mikrobiologinen laatu oli hyvä, mutta osassa näytteistä haju ja ulkonäkö oli tyydyttävä tai huono. Kypsien pakkaamattomien lihatuotteiden mikrobiologisessa laadussa oli puutteita. Yhdessä kypsässä lihatuotteessa oli ohjearvot ylittävä määrä enterobakteereita. Kahden kypsän lihatuotteen mikrobien kokonaismäärät olivat koholla. Kokonaismikrobit ovat laadun yleismittari. Enterobakteerit kuvaavat osin kuumakäsittelyn onnistumista sekä kypsennyksen jälkeistä saastumista. Uusintanäytteiden jälkeen tulokset olivat hyviä.

LIHAVALMISTEIDEN LISTERIAPROJEKTI

Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto osallistui valtakunnalliseen lihavalmisteiden listeriaprojektiin kesällä 2013. Projektin tarkoituksena on selvittää, missä määrin Listeria monocytogenes-bakteeria esiintyy Suomessa myytävissä siivutetuissa leikkeletyyppisissä lihavalmisteissa.
Näytteiksi otettiin sellaisenaan syötäviä, siivutettuja tyhjiö- tai suojakaasupakattuja lihavalmisteita vähittäismyynnistä. Näytteitä otettiin yhteensä kuusi kappaletta Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon toiminta-alueen myymälöistä. Näytteissä ei havaittu Listeria monocytogenes-bakteeria. Evira tiedottaa valtakunnallisesti listeriaprojektin tuloksista.
Listeria monocytogenes (myöhemmin listeria) on yleinen ympäristöbakteeri, joka voi aiheuttaa sairautta ihmisille. Erityisesti riskiryhmään kuuluvat henkilöt ovat alttiita listeria tartunnoille. Tällaisia riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä on mm. vastustuskyvyltään heikentyneet henkilöt, raskaana olevat, pienet lapset ja vanhukset. Listeriaa voi esiintyä maidossa, lihassa, kalassa, vihanneksissa sekä niistä valmistetuissa tuotteissa. Sitä todetaan myös kuumennetuista tuotteista, jos tuotantoympäristöstä peräisin oleva listeria on jälkisaastuttanut valmiin tuotteen. Jälkisaastumisen riski on sitä suurempi, mitä enemmän valmiita tuotteita käsitellään valmistuksen jälkeen (esim. siivutus). Sama listeriakanta voi tehokkaasta pesusta huolimatta säilyä tuotantolaitoksessa monia vuosia saastuttaen aika ajoin tuotteita. Listerian suhteen riskielintarvikkeita on mm. tyhjiöpakatut siivutetut kylmä- ja graavisuolatut kalatuotteet.

                             *****************************************************    

PIRTEVAn kunnaneläinlääkäreiden ajanvarausnumero muuttuu 4.2.2013 alkaen

Vanhat numerot poistuvat uudistuksen yhteydessä käytöstä, vain päivystysnumerot säilyvät ennallaan. Uusi puhelinnumero on PIRTEVAn kaikkien eläinlääkäreiden yhteinen.

Uusi puhelinnumero on 035 652 4100.

Ajanvarauksia otetaan vastaan arkisin klo 8–9. Huom! Kello yhdeksän jälkeen ei kiireettömiä ajanvarauksia enää oteta vastaan.

Klo 9–15 puhelu yhdistyy akuutteja sairasmatkoja tekevälle eläinlääkärille.

Samassa yhteydessä otetaan käyttöön yhteinen ajanvarausjärjestelmä, joten sairaskäyntejä tai vastaanotto-aikaa mille tahansa PIRTEVAn vastaanotolle voi sopia puhelimeen vastaavan PIRTEVAn eläinlääkärin kanssa. Sairasmatkojen ja muiden kiireettömien potilaskäyntien osalta toiveet hoitavasta eläinlääkäristä pyritään mahdollisuuksien mukaan ottamaan huomioon. Tietty eläinlääkäri on edelleen mahdollista tavoittaa jättämällä soittopyyntö, jos kyse on esimerkiksi potilaan jatkohoitoon liittyvästä asiasta.

Päivystysnumerot klo 15–8 välillä pysyvät ennallaan:

Suureläinpäivystys 060 030 4020

Pieneläinpäivystys 060 030 4010

PIRTEVA vastaa Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven kunnallisesta eläinlääkintähuollosta. Näiden lisäksi PIRTEVA tuottaa eläinlääkäripalvelun Tampereen suureläimille.

Tämän puhelinuudistuksen tarkoituksena on parantaa PIRTEVAn asiakkaiden saamaa palvelua jotta he tavoittaisivat eläinlääkärin päiväaikaan aina samasta numerosta. Lisäksi tavoitteena on parantaa palvelua myös niin, että ennalta sovittuihin töihin esim. terveydenhuoltokäynteihin, hedelmällisyystarkastuksiin jne. saadaan varattua riittävästi aikaa ja että sovituista aikatauluista pystyttäisiin nykyistä paremmin pitämään kiinni.

Lisätietoja antaa: Maria Wahlfors, p. 050 421 1317, maria.wahlfors[at]pirkkala.fi