Arkisto 2012

Pk yrittäjille tietoa yrityksen perustamisesta yritys-suomen  sivuston kautta

TEM:n alainen toiminta, josta saa tietoa, mitä lupia missäkin toiminnassa tarvitaan. Yritys Suomeen puuhataan tämän lupatietopalvelun jatkoksi vielä sähköistä palvelua, jonka kautta tulvaisuudessa kaikki hakemukset tulisivat sähköisesti suoraan kuntiin.

Tässä on suora linkki sivustolle: http://www.yrityssuomi.fi/web/yrityksen-luvat

                             *****************************************************    

TIEDOTE 10.12.2012
Kasvisvarastojen olosuhdekartoitus (EVO-hanke 2012)

Valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelmaan (EVO) 2011–2014 kuuluu hanke, jossa kuntien elintarvikevalvontaviranomaiset tarkastavat alueensa kasvisvarastojen olosuhteita. Hankkeen tarkoituksena on selvittää kasvisten hygieniaan vaikuttavia seikkoja kasvisten varastoinnissa.

PIRTEVAssa tarkastukset rajattiin alueen kahteen suurimpaan kasvisvarastoon. Tarkastuksilla todettiin, että hygienia-asiat olivat pääosin kunnossa molemmissa elintarvikehuoneistoissa. Molemmat kohteet olivat siisteystasoltaan hyviä. Pieniä puutteita havaittiin omavalvontasuunnitelmien näytteenoton toteuttamisessa. Lisäksi toisen kasvisvaraston tuotantotilan lattian todettiin olevan korjauksen tarpeessa.

PIRTEVA on raportoinut tulokset Eviraan, joka tiedottaa valtakunnallisesti valvontahankkeen tuloksista.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 29.10.2012
Caesium 137 sienissä ja kaloissa 2012

PIRTEVA toteutti syksyllä 2012 näytteenottoprojektin, jonka tarkoituksena oli kartoittaa Tshernobylin ydinvoimalaonnettomuuden pääosin aiheuttamaa caesium 137-pitoisuutta sienissä ja kaloissa. EU komission suosituksen (2003/274/Euratom) mukaan jäsenmaissa myytävien luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 becqureliä kilossa (Bq/kg).

Sienten caesium 137- pitoisuus PIRTEVAn jäsenkunnissa

Kunta  Tulos (Bq/kg)  Laji
Nokia 320 Suppilovahvero
Pirkkala 1200 Suppilovahvero
Hämeenkyrö <50 Keltavahvero
Lempäälä 770 Suppilovahvero
Ylöjärvi 1700 Kangasrousku

Uusintanäytteet

Kunta  Tulos  Laji
Pirkkala  490 Suppilovahvero
Ylöjärvi 680 Suppilovahvero

Sieninäytteistä hyväksyttäviä olivat Nokian ja Hämeenkyrön näytteet. Pirkkalan, Lempäälän ja Ylöjärven näytteet ylittivät raja-arvon. Pirkkalasta ja Ylöjärveltä otettiin uusintanäytteet korkeiden pitoisuuksien vuoksi. Uusintanäytteet otettiin eri alueelta kuin alkuperäiset näytteet. Uusintanäytteistä Ylöjärven tulos ylitti EU komission asettaman suosituksen. 

Kalanäytteet otettiin Pyhäjärven Sorvaselältä ja Kyrösjärvestä. Pyhäjärvi valittiin, koska Nokia, Ylöjärvi, Lempäälä, Vesilahti ja Pirkkala ovat sen rannalla. Hämeenkyrö puolestaan on Kyrösjärven rannalla. Kyrösjärvestä otettiin hauki- ja ahvennäytteet. Pyhäjärvestä otettiin kolme haukinäytettä. Kaikkien kalanäytteiden tulokset olivat < 50 Bq/kg eli niissä oli caesium 137:ää vain vähäisiä määriä.

Lisätietoja:
terveystarkastaja Hannu Fröjd p. 050 063 6863
yhteenvetoprojektikesä-2013 (doc)

                             *****************************************************    

TIEDOTE 6.9.2012
PIRTEVAn eläinlääkintähuolto seudullistuu - Nokian kunnaneläinlääkäri siirtyy toisiin tiloihin

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon järjestämä kuuden kunnan yhteinen eläinlääkintähuolto muuttuu vuoden vaihteessa 2013 seudullisemmaksi. Jatkossa kaikki eläinlääkärit ovat entistä selvemmin PIRTEVAn yhteisiä, eivätkä enää tietyn kunnan kunnaneläinlääkäreitä.

Muutos toteutetaan vaiheittain niin, että vuoden 2013 alussa Nokialla sijaitsevan vastaanottotilan käytöstä luovutaan ja Nokian - Pirkkalan kunnaneläinlääkäri siirtyy toimimaan PIRTEVAn toiselta vastaanotolta käsin. Jatkossa kaikki PIRTEVAn eläinlääkärit tulevat toimimaan yhteisvastaanotoilta käsin kuntarajojen ylitse. Tässä vaiheessa vastaanotot tulevat sijaitsemaan Ylöjärvellä, Hämeenkyrössä ja Vesilahdella. Lisäksi vuonna 2013 tulee käyttöön kaikkien eläinlääkäreiden yhteinen ajanvarauspalvelu. Vuonna 2014 seudullisuutta lisätään edelleen muuttamalla vastaanottotiloja alueellisempaan yhteiskäyttöön.

Uudistuksen tavoitteena on turvata tasapuoliset, lakisääteiset eläinlääkäripalvelut koko alueella sekä suunnata resursseja paremmin tarvetta vastaavaksi. Kaikkien PIRTEVAn kuntien lemmikkien kiireellinen päiväaikainen ensiapu, tuotantoeläinten sairaan- ja terveydenhoito sekä eläinlääkäriavun saaminen päivystysaikaan turvataan myös jatkossa.

Useamman eläinlääkärin yhteisvastaanotot lisäävät toiminnan joustavuutta ja vähentävät eläinlääkärin työn kuormittavuutta sekä mahdollistavat eläinlääkäreiden erityisosaamisen aiempaa paremman hyödyntämisen koko alueella.

Muutoksista (uusi ajanvarausnumero) tiedotetaan tarkemmin hyvissä ajoin ennen vuoden vaihdetta.

Lisätietoja:

 • Vastaava eläinlääkäri Maria Wahlfors p. 050 421 1317
 • Ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582
 • Nokian kaupunki, hallintojohtaja Pauliina Mäenpää p. 050 395 6376

                             *****************************************************    

TIEDOTE 9.8.2012 KLO 14.30
Nokian vedessä havaittua haju- ja makuvirhettä on selvitetty edelleen

Nokian Kankaantaan alueen vedessä todettiin 29.7. haju- ja makuhaittoja yhden vesipumpun rikkouduttua, ja talousveden käyttöä rajoitettiin kahden vuorokauden ajan.

Nokian kaupungin, Nokian vesilaitoksen, PIRTEVAn sekä pumpun valmistajan edustajat arvioivat tapahtumien kulkua torstaina 9.8. pidetyssä jälkipalaverissa. Viimeiset analyysitulokset tapahtuman aikaan otetuista vesinäytteistä on saatu. Vesilaitos on myös tapahtuman jälkeen seurannut tehostetusti veden laatua. Kaikki viimeisimmän viikon aikana otettujen näytteiden tulokset ovat olleet normaaleja.

Pumpun rikkoutumisen yhteydessä sunnuntaina 29.7. vedestä otetuista näytteistä on löydetty kemiallisissa analyyseissä pieniä määriä bentseeniä, joka on todennäköisesti peräisin pumpun pahoin palaneesta moottorista. Pumppu rikkoutui sunnuntaina niin pahoin, että se suli osittain. Myös pumpun palaneen moottorin jäänteistä on löydetty bentseeniä, joten moottorin jäänteistä liuennutta bentseeniä pidetään veteen aiheutuneen hajuhaitan todennäköisenä lähteenä.

Vedestä löytyi bentseeniä kahdesta selvästi hajuvirheellisestä vesinäytteestä 1-2 mikrogrammaa litrassa (µg/l). Määrä ja altistusaika ovat olleet niin pieniä, että veden käytöstä ei epäillä syntyneen terveydellisiä haittoja. Hajuhaitan syntyyn riittää pienikin määrä. Talousvedelle annettujen laatusuositusten mukaan bentseeniä tulisi olla jatkuvasti käytettävässä talousvedessä korkeintaan 1 mikrogramma litrassa. On arvioitu, että tätä suurempi määrä bentseeniä vedessä, jota ihminen käyttää koko elinikänsä, lisäisi yhden syöpätapauksen miljoonaa käyttäjää kohti. Vertailuarvoksi voidaan ottaa esimerkiksi tupakka: yhden tupakan savusta voi saada bentseeniä 50–150 mikrogrammaa.

Pumpun valmistajan antamien tietojen mukaan tapaus on ainutkertainen pumpun täydellisen rikkoutumisen vuoksi. Pumpun moottorin rikkoutumisen syyksi on arvioitu laakeririkkoa, jonka seurauksena syntynyt pitkäkestoinen ylivirta on rikkonut pumpun moottorin perusteellisesti. Rikkoutumisprosessin asteen ja moottorista otettujen näytteiden perusteella on todennäköistä, että vedessä esiintynyt bentseeni on lähtöisin pumpun rikkoutuneesta moottorista. Bentseeniä ei pumpussa ole nestemäisenä, ja sitä ei valmistajan mukaan pääse syntymään pumpussa normaaliolosuhteissa. Pumppuvalmistaja tutkii rikkoutumisprosessia simuloimalla tapausta testein. Tutkimustuloksia odotetaan lähiviikkojen aikana.

Tapahtumasta tehdään loppuyhteenveto selvitysten valmistuttua.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 31.7.2012 KLO 12.30
Vettä voi taas käyttää koko Nokialla

Nokian alueelle annetut vedenkäyttörajoitukset purettiin tiistaina puoliltapäivin. Vettä voi taas käyttää normaalisti. Maanantaina otetuissa vesinäytteissä ei ole todettu tautia aiheuttavia bakteereita, kuten ei aiemmissakaan näytteissä. Viimeisimmät tulokset tutkimuksista saatiin tänään aamupäivällä.

Edelleen suositellaan, että jos haju- tai makuvirheitä havaitaan, vettä juoksutetaan, kunnes hajua tai makua ei enää ole. Paikoissa, jossa vettä ei ole juoksutettu, haju- tai makuvirheistä vettä voi edelleen olla putkistossa. Haju- ja makuvirheistä voi edelleen ilmoittaa vesilaitokselle.

Vesilaitos jatkaa edelleen vesiverkoston huuhtelua.

Vedenjakelua jatketaan aiemmin ilmoitetun mukaisesti tiistai-iltaan 31.7. klo 22:een asti Öljytie 2:ssa ja Pajakatu 28 A:ssa. 

Lisätietoja asiasta antavat:

 • vesiverkostoon liittyvissä asioissa Nokian vesilaitos p. 030 565 2500
 • mahdollisista terveysriskeistä Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (Pirtevan) vs. ympäristöterveyspäällikkö Maria Wahlfors p. 050 421 1317
 • äytteenottoon liittyvistä asioista terveystarkastaja Seppo Pöysti p. 050 547 6138.

Pirkkalan kunta

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA) vastaa ympäristöterveydenhuollosta Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on asukkaita n 115 000 ja valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkilöä. Päätoimipaikka sijaitsee Pirkkalassa. Vuoden 2014 alusta toiminta-alueeseen ovat liittymässä myös Parkano ja Kihniö. Panostamme toimintamme laadun jatkuvaan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 31.7.2012 klo 9.40
Nokian veden uusimmat tutkimustulokset ovat puhtaita

Sunnuntai-iltana otetuista vesinäytteistä ei ole laboratoriotutkimuksissa todettu tautia aiheuttavia bakteereita eikä kemikaalia, jota rikkoutuneesta pumpusta epäiltiin vapautuneen veteen. Viimeiset maanantaina otettujen näytteiden tutkimustulokset saadaan tiistain aikana. Veden käyttäminen juomavetenä ja ruoanlaittoon on varotoimenpiteenä kielletty Kankaantakana tulosten saamiseen asti. Vettä voi käyttää normaalisti peseytymiseen ja muuhun toimintaan.

Sunnuntaina rikkoutuneesta pumpusta epäiltiin vapautuneen veteen pieniä määriä elintarvikekäyttöön hyväksyttyä, mm. puhdasvesipumppuihin tarkoitettua propyleeniglykolia. Tätä ei tutkimuksissa löytynyt. Tämän lisäksi vedestä tutkitaan pumpun rikkoutumisen yhteydessä veteen vapautuneiden hiili- ja metallipölyn osuutta haju- ja makuhaittaan. Näiden ei kuitenkaan epäillä aiheuttavan haittaa terveydelle.

Vesilaitos sai maanantai-iltana asukkailta yhteensä neljä ilmoitusta vedessä havaitusta haju- ja makuhaitasta. Tiistaiaamuna ilmoituksia on saatu yksi. Putkistoa huuhdellaan edelleen Kankaantakana ja Halimaalla. Veden laadussa voidaan satunnaisesti todeta vielä hajuhaittaa paikoissa, jossa haju- ja makuvirheistä vettä on voinut jäädä putkistoon seisomaan.

Veteen liittyviä sairastapauksia ei ole edelleenkään tullut tiistaiaamuun mennessä.

Näytteenottoa jatketaan tehostetusti ja vedenlaatua seurataan. Syytä vesipumpun rikkoutumiseen etsitään yhdessä pumpun valmistajan kanssa.

Tuoreet tiedot ja ohjeet päivitetään Nokian kaupungin verkkosivuille www.nokiankaupunki.fi (link) sekä PIRTEVAn sivuille www.pirteva.fi (link). Seuraavan kerran asiasta tiedotetaan klo 13:een mennessä.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 30.7.2012 KLO 16.15
Vedenkäyttörajoitus Nokian Kankaantakana jatkuu

Nokialla jaettavaan veteen epäillään päässeen hyvin pieniä määriä pumpussa käytettävää kemiallista nesteseosta ja pumpusta irronnutta hiili- ja metallipölyä. Määrät ovat hyvin pieniä, eikä tämän hetken tiedon mukaan terveydellistä vaaraa ole syytä epäillä. Varotoimenpiteenä Kankaantakana on toistaiseksi kielletty käyttämästä vettä talousvetenä eli ruoanlaittoon ja juomiseen, kunnes veden laatu on varmistettu tutkimustuloksin. Kankaantaan lähialueilla vettä on ohjeistettu olemaan käyttämättä talousvetenä, jos siinä havaitaan haju- ja makuvirheitä.

Alueelle vettä pumppaava pumppu rikkoutui sunnuntai-iltapäivänä. Vedessä on tämän jälkeen havaittu kemikaalin omaista hajua ja metallin makua. Valtaosa havainnoista on Kankaantaan alueelta, mutta yksittäisiä havaintoja on myös Nokian keskustan alueelta.

Tällä hetkellä ei epäillä vedessä olevan mikrobiologisia taudinaiheuttajia, eikä ilmoituksia sairastuneista ole tullut. Sunnuntaina otetuissa vesinäytteissä ei ole todettu veden saastumisesta kertovia bakteereita. Näytteitä tutkitaan jatkuvasti ja verkoston huuhtelua jatketaan. Näytteiden tuloksista tiedotetaan niiden valmistuttua.

Vesiverkoston huuhtelu on aloitettu viipymättä sunnuntai-iltapäivänä. Vettä on ohjattu huuhteluun runsaasti, minkä vuoksi Nokian alueella on havaittu muutoksia vedenpaineessa. Vettä on ohjattu Nokian vesiverkostoon sunnuntai-illasta alkaen myös muualta.

On mahdollista, että haju- ja makuvirheistä vettä leviää putkistossa huuhtelun edellä. Tämän vuoksi myös koko Nokialla voidaan lähimpien vuorokausien aikana havaita hetkellisiä haju- ja makuvirheitä vedessä. Ongelma ei koske Siuroa, Kuljua ja Linnavuorta, jonne vesi tulee Hämeenkyröstä.

Jos vedessä havaitaan haju- tai makuhaittaa, ei vettä tule käyttää sillä hetkellä, vaan vettä suositellaan juoksutettavaksi hetkellisesti, kunnes haju- ja makuvirheet ovat hävinneet.

Vedenkäyttörajoitus Kankaantaan alueella on voimassa toistaiseksi, kunnes tarvittavat toimenpiteet on tehty ja veden laadusta on varmistuttu. Vedenjakelupisteitä on avattu Nokialla Pajakatu 28 A:ssa ja Öljytie 2:ssa, joissa vettä on varauduttu jakamaan maanantaina klo 22:een saakka ja tiistaina klo 6.30–22. Asukkaat voivat soittaa havaitsemistaan muutoksista vesilaitokselle p. 035 652 0500.

Lisätietoja asiasta antavat:

 • vesiverkostoon liittyvissä asioissa Nokian vesilaitos p. 035 652 5000
 • mahdollisista terveysriskeistä Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön (PIRTEVAn) valvontaeläinlääkäri Maria Wahlfors p. 050 421 1317
 • näytteenottoon liittyvistä asioista terveystarkastaja Seppo Pöysti p. 050 547 6138.

Tuoreet tiedot ja ohjeet päivitetään Nokian kaupungin verkkosivuille www.nokiankaupunki.fi sekä PIRTEVAn sivuille www.pirteva.fi. Seuraavan kerran asiasta tiedotetaan viimeistään tiistaina klo 10.

Suurten vesilaitosten jakaman veden laadun valvonta on lakisääteistä ja perustuu Sosiaali- ja terveysministeriön asetukseen 461/2000. Veden laatuvaatimukset ja -suositukset on esitetty asetuksessa. Vesinäytteitä otetaan säännöllisesti laitoskohtaisen valvontatutkimusohjelman mukaisesti. 

Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella toimivien vesilaitosten jakaman veden laadusta saa tietoa suoraan vesilaitoksilta tai terveystarkastajilta.

STM:n asetus 461/2000
Vesilaitosten yhteystiedot
Terveystarkastajien yhteystiedot

                             *****************************************************    

TIEDOTE 23.5.2012
Radioaktiivisuusnäytteenotto

PIRTEVA toteuttaa Eviran elintarvikkeiden radioaktiivisuusvalvonnan tehostamishankkeen.

Hankkeen tavoitteena on selvittää alueen radioaktiivisen cesium-137 pitoisuutta kaloista ja sienistä.

Hanke toteutetaan keräämällä/hankkimalla sieniä ja kaloja PIRTEVAn valvonta-alueelta kesän ja syksyn aikana.

Tiedolla pyritään selvittämään alueen lähtötilanne, jotta voidaan tarvittaessa arvioida muutokset.

Näytteenottoprojekti sisältyy PIRTEVAn valvontasuunnitelmaan 2011-2014.

Valvontasuunnitelma löytyy nettisivujen välilehdeltä Valvontasuunnitelmat ja maksutaksat.

Elintarvikkeiden cesium-137 on pääasiassa peräisin Tshernobylin onnettomuudesta.

PIRTEVAn valvonta-alueen laskeumatasot v. 1987 olivat 23-80 kBq/m2 (luokat 4-5).

Maatalouden ravinnekierrosta cesium väheni nopeasti, mutta metsän tuotteiden cesium-pitoisuuksien

pieneneminen on hidasta, sillä pääosa laskeuman cesiumista on edelleen metsämaan pintaosassa.

Lisäksi cesium on kasveille ja sienille käyttökelpoisessa muodossa.

Kalojen cesium-pitoisuudet ovat pienentyneet, mutta runsaasti laskeumaa saaneilla alueilla

pitoisuudet vaihtelevat runsaasti ympäristötekijöiden vaikutuksesta.

Luonnontuotteiden radioaktiivisen cesiumin pitoisuudet eivät saa ylittää 600 Bq/kg.

Mikäli näytteenoton yhteydessä havaitaan korkeita pitoisuuksia, asiasta tiedotetaan kuntalaisia.

Näytteiden analysointi kestää 1-3 vuorokautta. Tuloksista tiedotetaan myöhemmin näillä sivuilla.

Lisätietoja projektista löytyy Eviralta

                             *****************************************************    

TIEDOTE 11.5.2012
Asunnontarkastusmenettelyä koskeva tiedote PIRTEVAn alueen taloyhtiöille

Asunnon olosuhteiden tulee olla sellaiset, ettei niistä aiheudu tiloissa oleskeleville terveyshaittaa. Terveyshaittaa voivat aiheuttaa mm. lämpötila, ilmanvaihto, mikrobit (mm. homeet), melu ja radon. 

Taloyhtiön toimenpiteet asukkaan ottaessa yhteyttä

Taloyhtiöissä asukkaat ottavat ongelmatilanteissa yhteyttä isännöitsijään tai huoltomieheen. Tärkeää on, että yhteydenottoihin reagoidaan. Taloyhtiöllä on velvollisuus ryhtyä toimenpiteisiin epäkohdan selvittämiseksi. Selvitystyö aloitetaan käymällä asunnossa. Mikäli taloyhtiön käytössä ei ole omaa asiantuntijaa, tutkimukset voi teettää esim. rakennusterveysasiantuntijalla. Mahdolliset näytteet on suositeltavaa tutkituttaa Eviran hyväksymässä laboratoriossa. Tutkimuskustannukset maksaa kiinteistön omistaja.

Usein ongelmaa aiheuttaa huono ilmanvaihto, joka pystytään todentamaan melko helpoilla toimenpiteillä, esim. poistoilmanvaihtoventtiilin imutehon testaus A4-paperilla. Asukkaat eivät välttämättä osaa käyttää ilmanvaihtokonetta oikein tai korvausilmaventtiilit on tukittu.

Terveystarkastajan toimenpiteet

Suoraan terveystarkastajaan yhteyttä ottavia asukkaita opastetaan ottamaan ensin yhteyttä isännöitsijään. Jos isännöitsijä laiminlyö velvollisuuksiaan, eikä ryhdy selvittämään asiaa, voi asukas ottaa uudelleen yhteyttä terveystarkastajaan.

Terveystarkastaja tekee asunnontarkastuksen kirjallisesta pyynnöstä. Asukkaan tekemä kirjallinen asunnontarkastuspyyntö lähetetään isännöitsijälle vastineelle. Asunnontarkastus tehdään, mikäli asia ei edelleenkään etene taloyhtiössä.

Terveystarkastajan tehtävänä on terveyshaitan toteaminen. Yksityiskohtaisia korjausohjeita ei anneta. Asunnontarkastus tehdään aistinvaraisin menetelmin ja käytössä on muutama perusmittalaite. Terveystarkastaja ei tarkastuksessa avaa rakenteita eikä ota automaattisesti näytteitä.

Terveystarkastajalla on terveydensuojelulain nojalla oikeus teettää tutkimuksia. Terveystarkastaja päättää asian selvittämiseksi tarvittavista tutkimuksista ja selvityksistä. Terveystarkastaja voi antaa asianomaisia kuultuaan korjausmääräyksen. Korjausmääräyksen antaminen perustuu epäilyyn terveyshaitasta.

Terveystarkastajien yhteystiedot:

 • Hämeenkyrö ja Pirkkala: Ulla-Riikka Pääskynkivi, p. 050 521 5140
 • Lempäälä ja Vesilahti: Markku Mäkiranta, p. 040 779 9285
 • Nokia: Riikka Marttinen, p. 040 779 9284
 • Ylöjärvi: Seppo Pöysti, p. 050 547 6138

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa: etunimi.sukunimi[at]pirkkala.fi

                             *****************************************************    

24.2.2012 Asiakastyytyväisyyskysely

Vuoden 2012 ympäristöterveydenhuollon asiakastyytyväisyyskysely on nyt julkaistu sivuillamme.
Kyselyyn pääset vastaamaan tästä linkistä: Asiakaskysely

                             *****************************************************    

TIEDOTE 4.1.2012
Uuden kuluttajaturvallisuuslain velvoitteet toiminnanharjoittajille

Uusi kuluttajaturvallisuuslaki (920/2011) tuli 1.1.2012 voimaan. Lailla kumottiin laki kulutustavaroiden ja kuluttajapalvelusten turvallisuudesta (75/2004). Uudessa laissa on kuluttajapalveluita tarjoavien toiminnanharjoittajien velvoitteita lisätty ilmoitusvelvollisuudella ja turvallisuusasiakirjan laadintavelvoitteella. Laissa lisättiin paikallisen kuluttajaturvallisuusvalvontaviranomaisen toimivaltuuksia. Kuluttajaturvallisuuslain 6 §:ssä on lista niistä kuluttajapalveluista, joista toiminnanharjoittajan tulee tehdä ilmoitus kunnan valvontaviranomaiselle ennen toiminnan aloittamista, toiminnan olennaista muutosta tai toimijan vaihtuessa. Velvollisuus ilmoittaa palvelun tarjoamisen aloittamisesta ei kuitenkaan koske niitä palveluja, joiden tarjoaminen on aloitettu ennen lain voimaantuloa (1.1.2012). Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävät sellaiset palvelut, joita tarjoavat luonnolliset henkilöt muussa kuin elinkeinotoiminnassa sekä sellaiset palvelut, joita yhdistykset tai yhteisöt tarjoavat vain omille jäsenilleen, muussa kuin elinkeinotoiminnassa. Ilmoitusvelvollisista palveluista tulee toiminnanharjoittajan laatia turvallisuusasiakirja. Turvallisuusasiakirjan laatimisvelvoite koskee myös ennen 1.1.2012 aloittaneita toiminnanharjoittajia, joiden tulee laatia tarjoamastaan palvelusta turvallisuusasiakirja 30.6.2012 mennessä.

Ilmoitusvelvollisia ovat seuraavien palvelujen tarjoajat:

 • huvipuisto, perhepuisto, eläintarha, kotieläinpuisto, tivoli ja sirkus
 • kuntosali
 • laskettelukeskus ja muu rinnekeskus
 • leikkikenttä ja siihen rinnastettava sisäleikkipaikka
 • rullalautailupaikka ja vastaavanlainen pyöräilypaikka
 • seikkailu-, elämys- ja luontopalvelu sekä niihin rinnastettava muu ohjelmapalvelu, jollei siihen sisältyvää riskiä voida arvioida vähäiseksi.
 • kiipeilykeskus
 • ratsastustalli ja muu ratsastuspalvelu
 • kartingrata
 • uimahalli, maauimala, kylpylä ja viihdekylpylä
 • uimaranta ja talviuintipaikka
 • tatuointi-, lävistys- ja muu kehonmuokkauspalvelu
 • turvapuhelinpalvelu ja muu vastaava palvelu
 • tapahtuma, joka sisältää merkittävän riskin, josta toteutuessaan voi aiheutua vaaraa jonkun turvallisuudelle palveluun osallistuvien ihmisten suuren määrän tai muun erityisen syyn vuoksi.

Lisätietoja asiaan löytyy turvallisuus- ja kemikaaliviraston sivuilta: http://tukes.fi