Arkisto 2011

TIEDOTE 21.12.2011
Ratsastuspalveluyritysten oheistoiminta

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto (PIRTEVA) toteutti vuonna 2011 ratsastuspalveluyritysten oheistoimintoja koskevan projektin. Projektin tarkoituksena oli selvittää ne ratsastuspalveluyritykset, joilla on huvi-, kokoontumis- ja/tai majoitushuoneistoja ja jotka myyvät ja/tai tarjoilevat elintarvikkeita.

Tiedote ja kyselylomake lähetettiin alkuvuodesta yhteensä 73 ratsastuspalveluyritykselle. Yhteystiedot koottiin aluehallintovirastosta, ympäristöterveydenhuollon asiakastietorekisteristä, eläinlääkäreiltä ja internetistä.

Projektin tulokset

Ratsastuspalveluyritysten oheistoimintaa koskevaan kyselyyn vastasi 65 (89 %) yritystä. Vastanneista 47 (72 %) palautti kyselylomakkeen ja osa ilmoitti tiedot puhelimitse. Pieni osa kyselyyn vastaamatta jättäneiden yritysten oheistoiminnoista selvitettiin eläinlääkäreiden avustuksella. Kahdeksan (11 %) yrityksen tietoja ei saatu selvitettyä.

Oheistoimintaa on PIRTEVAn alueella viidellä (8 %) ratsastuspalveluyrityksellä. Kohteissa tehtiin kesän 2011 aikana terveydensuojelu- ja elintarvikelain mukaiset tarkastukset. Kaikilla oheistoimintaa harjoittavilla yrityksillä on majoitustoimintaa. Tämän lisäksi lähes kaikilla yrityksillä on kokoontumistilat. Elintarvikkeiden tarjoilu on pienimuotoista.

Jatkossa tarkastukset tehdään näihin oheistoimintaa harjoittaviin ratsastuspalveluyrityksiin PIRTEVAn valvontasuunnitelman mukaisella tiheydellä.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 19.12.2011
Valtakunnallinen kasvisten Salmonella Projekti v. 2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö osallistui kevään ja kesän 2011 aikana Eviran ohjeistamaan valtakunnalliseen kasvisten salmonellaprojektiin. Yksittäisiä näytteitä otettiin salaateista, yrteistä ja iduista. Näytteenotto kohdistettiin ravintoloihin, myymälöihin sekä salaatin valmistuspaikkoihin. Näytteenoton yhteydessä varmistettiin tuotteen alkuperä, parasta ennen/viimeinen käyttöpäivä sekä pilkotun salaatin ja itujen osalta myynti/tarjoilulaitteen lämpötila.

Salmonella leviää tavallisimmin raa’an tai huonosti kypsennetyn siipikarjanlihan, sianlihan, pastöroimattoman maidon tai itujen välityksellä. Salmonella voi tarttua elintarvikkeisiin myös tartuntaa kantavan elintarviketyöntekijän välityksellä tai ristikontaminaation eli ristisaastumisen kautta. Suomessa todetuista salmonellatartunnoista 80 % on peräisin ulkomailta.

Kuntien lähettämien tulosten perusteella Evira tulee julkaisemaan valtakunnalliset tulokset v. 2012. Projektista kertyvää tietoa on tarkoitus käyttää arvioitaessa salmonellariskiä Suomessa.

Tulokset:

Näytteitä otettiin 10 eri kohteesta. Näistä 5 otettiin ravintoloista, 4 vähittäismyymälöistä ja yksi näyte valmistuspaikasta. Otetuista näytteistä kolme näytettä tai osa näytteiden raaka-aineista oli ulkomaista alkuperää.

Salmonellabakteerit voivat lisääntyä elintarvikkeissa sopivissa lämpötiloissa. Tutkimuksen perusteella ravintoloiden säilytyslämpötilat olivat + 4,2-23,4 ˚C, myymälöiden 2,5-18 ˚C ja valmistuspaikan + 7 ˚C.

Kaikki näytetulokset olivat negatiivisia.

Tämän rajatun tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että salmonellariski kasviksissa on vähäinen. Evirassa analysoitavien valtakunnallisten tutkimustulosten valmistuttua voidaan vasta arvioida, mikä on todellinen salmonellariski kasviksissa.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 1.12.2011
Tupakkatuotteiden esilläpitokielto

Tupakkatuotteiden ja niiden tavaramerkkien esilläpito tupakkatuotteiden vähittäismyynnissä tulee kielletyksi 1.1.2012. Esillä pitämisellä tarkoitetaan käytännössä tupakkapakkausten tai niiden tavaramerkkien ja tuotenimien tarkoituksellista pitämistä asiakkaiden nähtävänä.

Tupakkatuotteiden vähittäismyyjä saa esittää tupakkatuotteiden ostajalle tämän pyynnöstä myyntipaikassa myytävänä olevien tupakkatuotteiden pakkauksia esittävän painetun kuvaston. Vähittäismyyjä saa myös luovuttaa ostajalle tämän pyynnöstä tupakkatuotteista ja niiden hinnoista painetun luettelon. Kuvaston ja luettelon sisällöstä ja ulkoasusta säädetään tarkemmin sosiaali- ja terveysministeriön asetuksella.

Esilläpitokieltoa ei sovelleta sellaiseen erillisellä sisäänkäynnillä varustettuun pääosin tupakkatuotteita ja tupakointivälineitä myyvään myyntipaikkaan (ns. tupakkakauppaan), jossa myytäviä tupakkatuotteita ei voida nähdä myyntipaikan ulkopuolelta.

Tupakkalain mukaan tupakkatuotteiden myynti automaattisesta myyntilaitteesta kielletään 1.1.2015 lukien. Automaattisiin myyntilaitteisiin ei siirtymäkauden aikana sovelleta esilläpitokieltoa. Automaattisissa myyntilaitteissa voidaan nykyiseen tapaan esittää myyntivalikoimassa olevat tupakkatuotteet, tuotteiden kuvat ja niiden tavaramerkit siirtymäkauden loppuun asti.

Lisätietoja asiaan löytyy Valviran nettisivuilla.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 18.10.2011
Karjalanpiirakan nimisuojan valvonta

Karjalanpiirakka on Aito perinteinen tuote-suojauksen saanut elintarvike.  Aito perinteinen tuote (APT) - suojauksella pyritään korostamaan tuotteen perinteistä koostumusta ja tuotantotapaa.

Hakijataho on varannut karjalanpiirakka-nimen vain niille tuotteille, jotka ovat rekisteröidyn menetelmän mukaisia.

Suojaus koskee ainoastaan nimeä ”karjalanpiirakka”. Jos piirakka ei täytä yllä mainittuja vaatimuksia, voidaan käyttää esim. nimeä ”riisipiirakka”.

PIRTEVA kartoitti Eviran valvontapyynnön mukaisesti, vastaavatko PIRTEVAn alueella valmistetut karjalanpiirakat ko. tuote-eritelmää. PIRTEVAn valvonta-alueella toimii 15 leipomoa, joista yksi valmisti karjalanpiirakoita itse alusta lähtien. Kyseisen leipomon karjalanpiirakka tarkastettiin ja se oli vaatimusten mukainen.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 4.10.2011 KLO 14.45
Talousveden keittokehotus kurussa purettu

Kurun vesiosuuskunnan toimittamasta talousvedestä ei uusintanäytteenotossa ole enää löytynyt bakteereja. Veden käyttörajoitukset puretaan 4.10.2011 alkaen ja vettä voi käyttää normaalisti.

Talousveden kloorausta jatketaan edelleen. Klooraus aiheuttaa talousveteen vaaratonta maku- ja hajuhaittaa. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa edelleen tehostettua näytteenottoa.

Lisätietoja: 

 • verkoston tilanne: toimitusjohtaja Aarne Jokinen p. 050 330 8732
 • näytteenotto: terveystarkastaja Seppo Pöysti p. 050 547 6138
 • tiedotus: ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582

                             *****************************************************    

TIEDOTE 3.10.2011 KLO 15
Talousvesi keitettävä edelleen kurussa

Kurun vesiosuuskunnan toimittamasta talousvedestä on lauantaina 1.10.2011 löytynyt E.coli –bakteereja. Löydöksen johdosta Kurun vesiosuuskunnan käyttäjille on annettu talousveden keittokehotus. Koska kaikkia uusia näytetuloksia ei ole saatu käyttöön, on vedenkäyttäjien edelleen keitettävä kaikki juomiseen ja ruoanvalmistukseen käytettävä vesi viiden minuutin ajan. Rajoitus koskee Kurun vesiosuuskunnan käyttäjiä pääosin Kurun keskustan alueella. Peseytymiseen ja astianpesuun vettä voidaan käyttää normaalisti.

Talousveden kloorausta jatketaan edelleen. Klooraus aiheuttaa talousveteen vaaratonta maku- ja hajuhaittaa. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa näytteenottoa ongelman syyn selvittämiseksi.

Tilanteesta tiedotetaan uudelleen 4.10.2011.

Lisätietoja: 

 • verkoston tilanne: toimitusjohtaja Aarne Jokinen, p. 050 330 8732
 • näytteenotto: terveystarkastaja Seppo Pöysti, p. 050 547 6138
 • tiedotus: ympäristöpäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582

                             *****************************************************    

TIEDOTE 1.10.2011
Talousvesi keitettävä Kurussa

Kurun vesiosuuskunnan toimittamasta talousvedestä on lauantaina 1.10.2011 löytynyt E.coli –bakteereja. Löydöksen johdosta Kurun vesiosuuskunnan käyttäjien on toistaiseksi keitettävä kaikki juomiseen ja ruoanvalmistukseen käytettävä vesi viiden minuutin ajan. Rajoitus koskee Kurun vesiosuuskunnan käyttäjiä pääosin Kurun keskustan alueella.

Ongelman syytä selvitetään ja talousveden klooraus on aloitettu. Klooraus aiheuttaa talousveteen vaaratonta maku- ja hajuhaittaa. Ympäristöterveydenhuolto jatkaa näytteenottoa viikonlopun aikana.

Tilanteesta tiedotetaan uudelleen maanantaina 3.10.2011.

Lisätietoja:

 • verkoston tilanne: toimitusjohtaja Aarne Jokinen p. 050 330 8732
 • näytteenotto: terveystarkastaja Seppo Pöysti p. 050 547 6138
 • tiedotus: ympäristöpäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582

                             *****************************************************    

TIEDOTE 28.9.2011
Salmonella- ja Kampylobakteerit elintarvikkeissa

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö otti huhtikuun 2011 aikana valvontasuunnitelman mukaisesti elintarvike- ja pintapuhtausnäytteitä valvonta-alueensa kohteista. Näytteistä tutkittiin salmonella- ja kampylobakteerit. Näytteenotto kohdistettiin kohteisiin, joissa käytetään raakaa lihaa ja lihan alkuperä on mahdollisesti ulkomainen.

Näytteenoton yhteydessä kohteissa tehtiin tarkastus, jossa arvioitiin tilojen siisteyttä ja hygieenisiä toimintatapoja. Samalla selvitettiin otettavien elintarvikenäytteiden jäljitettävyyttä eli mistä ja milloin raaka-aine oli hankittu.

Salmonella leviää tavallisimmin raa’an tai huonosti kypsennetyn siipikarjanlihan, sianlihan, pastöroimattoman maidon tai itujen välityksellä. Suomessa todetuista salmonellatartunnoista 80 % on peräisin ulkomailta.

Kampylobakteeritartunnan lähteenä voi olla riittämättömästi kypsennetyt tai raa’at elintarvikkeet esim. raaka siipikarjanliha, pastöroimaton maito tai saastunut juomavesi.

Yleisin syy elintarvikevälitteisiin salmonella- tai kampylobakteeriepidemioihin on saastunut raaka-aine, ristikontaminaatio eli ristisaastuminen, riittämätön raaka-aineen kuumennus tai infektoitunut työntekijä.

Tulokset:

Näytteitä otettiin 15 eri kohteesta. Kohteet olivat pitopalvelu/henkilöstöravintoloita, myymälöitä tai ravintoloita. Yleisimmät huoneiston siisteyttä koskevat huomautuskohteet olivat valmistustiloissa, kylmäsäilytyksessä tai siivousvarastossa.Yleisimmät siisteyttä koskeneet huomautukset kattoivat 57 % kaikista huomautuksista.

Näytteenoton yhteydessä tehtävässä tarkastuksessa henkilökohtaisesta hygieniasta huomautettiin 20 %:sta kohteista. Huomautus ristikontaminaatiosta kirjattiin 53 %:sta tarkastetuista kohteista. Henkilökunnan hygienia ja ristikontaminaatio mittaavat työn toimintatapojen soveltuvuutta elintarviketyöskentelyyn, koska tutkittu raaka-aine ei välttämättä itsessään ole bakteerin alkulähde vaan se voi olla esim. työntekijä tai muu raaka-aine. Jäljitettävyys onnistui 83%:sta  lihanäytteitä.

Pintapuhtausnäytteiden kohteita olivat leikkuulaudat, gn-vuoat, erilaiset ottimet, raa’an lihan käsittelyyn tarkoitetut koneet ja veitset.

Elintarvikenäytteiksi otettiin suomalaista naudanlihaa, suomalaista ja ulkomaalaista sianlihaa sekä suomalaista ja ulkomaalaista broilerinlihaa.

Yhteensä näytteitä projektia varten otettiin 42 kpl, joista pintapuhtausnäytteiden osuus oli 69 %. Ulkomaalaista alkuperää olevia lihanäytteitä oli 44 % lihanäytteiden kokonaismäärästä.

Kaikki näytteet osoittautuivat negatiivisiksi niin salmonellan kuin kampylobakteerin osalta.

Johtopäätökset:

Valmistustilojen epäsiisteys, ristikontaminaatio tai henkilökunnan hygienia eivät ole tämän näytteenoton perusteella vaikuttaneet käsiteltyjen lihojen laatuun. Näytteenotto tukee aiempien Suomessa tehtyjen näytteenottojen tutkimustuloksia.  Tämän näytteenoton perusteella voidaan todeta, että tilanne raa’an lihan käsittelyn osalta on koko tuotantoketjussa hyvä. 

                             *****************************************************    

TIEDOTE 26.9.2011
Pirkkalan kunta

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA) vastaa ympäristöterveydenhuollosta Hämeenkyrön, Lempäälän, Nokian, Pirkkalan, Vesilahden ja Ylöjärven alueella. Toiminta-alueella on asukkaita n 115 000 ja valvontayksikössä työskentelee tällä hetkellä 21 henkilöä. Päätoimipaikka sijaitsee Pirkkalassa. Panostamme toimintamme laadun jatkuvaan kehittämiseen ja tiimityöskentelyyn.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 1.9.2011
Elintarvikelaki muuttuu 1.9.2011

Elintarvikelakia (23/2006) on muutettu lailla elintarvikelain muuttamisesta (352/2011). Elintarvikeyritysten velvollisuus hakea viranomaisilta ennakkohyväksyntä toiminnalleen poistuu. Hyväksymisen sijaan aloittavan tai toimintaansa olennaisesti muuttavan yrityksen tulee tehdä asiasta ilmoitus. Hyväksymismenettelyn piiriin jäävät ainoastaan eläimistä saatavia elintarvikkeita käsittelevät laitokset.

Elintarvikeyritysten ei tarvitse enää hyväksyttää viranomaisilla omavalvontasuunnitelmaansa. Kuitenkin yritysten omavalvontavelvoite säilyy jatkossakin.

Elintarvikelaki muuttuu – riskiperusteisuus korostuu elintarvikevalvonnassa: http://www.evira.fi/

                             *****************************************************    

TIEDOTE 25.8.2011
Kuntosalien turvallisuuden valvontaprojekti 2011

PIRTEVA osallistuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston sekä Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin vuoden 2011 valvontaprojekiin ”Kuntosalien turvallisuus”. Kuntosalien toiminnan ja laitteiden turvallisuus kuuluu Kulutustavaroiden ja Kuluttajapalvelusten turvallisuudesta annetun lain (75/2004) ns. KuTuL:n piiriin.

Projektin tavoitteena on parantaa kuntosaleja käyttävien kuluttajien turvallisuutta varmistamalla, että kuntosalin ylläpitäjä:

 • huolehtii riittävästi kuntosalin ja siellä olevien laitteiden turvallisuudesta, kunnosta ja huolloista;
 • on tietoinen KuTuL:n hänelle asettamasta huolellisuusvelvoitteesta ja antaa kuluttajalle riittävät tiedot kuntosalin ja sen laitteiden turvallisesta käytöstä;
 • on tietoinen ilmoitusvelvollisuudestaan onnettomuuksissa ja vakavissa vähältä piti tilanteissa.

Lisäksi projektin tavoitteena on kerätä tietoa kuntosalien vaaratilanteista ja riskeistä kohdekohtaisen riskinarvioinnin perustaksi.

Valvontaprojektin tarkastuksia varten on aluehallintovirastossa laadittu tarkastuslistaus, joka painottuu kuntosalin kokonaisturvallisuuden tarkasteluun. Projektiin liittyvät tarkastukset toteutetaan syys-marraskuun 2011 aikana.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 16.5.2011
Leikkikenttien turvallisuuden valvontahanke 2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto osallistuu Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintoviraston valvontaprojektiin, jonka aiheena on yleisten leikkikenttien turvallisuus. Kunnissa leikkikenttien turvallisuusvalvontaa on tehty useita vuosia, ja alueellisesti sekä valtakunnallisesti on ollut monia valvontaprojekteja. Projektiaikataulun mukaisesti leikkikenttiä tarkastetaan 1.5 – 31.8.2011 aikana. Kustakin tarkastetusta leikkikentästä täytetään Tukesin laatima leikkikenttien turvallisuuden tarkastuslista. Tarkastuskertomukset ja tarkastuslistat toimitetaan aluehallintovirastoon, joka tekee yhteenvedon valvontaprojektista.

Tarkastuksilla arvioidaan leikkikenttien kokonaisturvallisuutta käyttäjien (lasten) kannalta. Tällöin kiinnitetään huomiota palveluntarjoajan turvallisuusajatteluun, laitteiden oikeaan asennukseen ja sijoitteluun sekä leikkikentän ympäristöstä mahdollisesti johtuvien vaarojen poistamiseen. Kokonaisturvallisuuden kannalta merkittäviä asioita ovat mm. alueen aitaaminen, lapsiturvallinen portti, leikkikenttien tietotaulu, riittävän usein toistuvat huolto- ja siivouskäynnit sekä leikkivälineiden turvallinen sijoittelu. Yleisesti ottaen leikkikenttien ylläpitäjien tulisi hankkia turvallisuusvaatimukset täyttäviä leikkikentille tarkoitettuja laitteita ja huolehtia niiden asianmukaisesta asennuksesta. Leikkivälineitä tulee jatkossa tarkastaa riittävän usein ja tehdä niihin huoltosuunnitelman mukaiset huollot, ja dokumentoida tarkastukset ja tehdyt huollot.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 16.5.2011
Jalkapallomaalien ja koripallokorien turvallisuus yleisillä pallopelialueilla – valtakunnallinen valvontaprojekti

Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto osallistuu valtakunnalliseen valvontaprojektiin, jonka aiheena on jalkapallomaalien ja koripallokorien turvallisuus. Kunnat toteuttavat valvontaprojektin yhteistyössä Turvallisuus- ja kemikaaliviraston (Tukes) ja aluehallintovirastojen kanssa. Projekti on alkanut huhtikuussa Tukesin lähettämällä projektikirjeellä ja loppuu elokuussa 2011 Tukesin tiedottamiseen valvontaprojektin tuloksista.

Projektin tavoitteena on valtakunnallisesti:

 1. Lisätä yleisten pallopelialueiden turvallisuutta varmistamalla jalkapallomaalien ja koripallotelineiden ylläpidon riittävyys ja käytön turvallisuus.
 2. Kiinnittää huomiota palvelukohdetyyppiin, joka onnettomuuksien perusteella tarvitsee valvontaa, mutta johon sitä ei säännöllisesti muuten kohdenneta.
 3. Lisätä pallopelialueiden osalta palvelun tarjoajien tietämystä lainsäädännön velvoitteista ja parhaista käytännöistä.

Tarkastukset kohdistetaan erityisesti sellaisille yleisille pallopelialueille, joiden käyttö on aktiivista, joiden käyttäjäkunta on vaihtelevaa tai joihin on muista syistä tarpeen kohdentaa riskiperusteisesti valvontaa. Projektissa tarkastetaan erityisesti jalkapallomaalien ja koripallokorien käyttöön ja pallopelialueiden ylläpitoon liittyviä turvallisuustekijöitä. Kuluttajien kannalta keskeiset turvallisuustekijät yleisillä pallopelialueilla liittyvät ylläpidon tasoon, välineistön kuntoon ja jalkapallomaalien ja koripallotelineiden sijoitteluun. Tarkoitus on kohentaa yleisten pallopelialueiden turvallisuustasoa puuttumalla selkeimpiin ongelmakohtiin.

Tarkastuksia tehdään pallopelialueille 1.5 – 15.7. Tarkastuksista raportoidaan projektiaikataulun mukaisesti Tukesiin 31.7 mennessä.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 10.5.2011
Valtakunnallinen kasvisten Salmonella Projekti v. 2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA) ottaa Eviran ohjeistuksen mukaisesti salmonellanäytteitä kotimaisista ja ulkomaisista kasviksista ja yrteistä valvonta-alueen kohteista v. 2011 aikana. Projektin tuloksia käytetään salmonellariskin arvioimisessa, koska Suomessa on erittäin vähän tietoa salmonellan esiintymisestä markkinoilla olevissa kasviksissa. Kuntien lähettämien tulosten pohjalta Evira julkaisee projektin valtakunnalliset tulokset v. 2012.

Kyseinen näytteenottoprojekti sisältyy Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön valvontasuunnitelmaan 2011-2014. Valvontasuunnitelma löytyy PIRTEVAn nettisivuilta.

Salmonella voi tarttua eläinten ja ihmisen ulosteilla saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä ja aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Mikäli säilytysolosuhteet ovat sopivat tai kuumennus riittämätöntä, pääsee salmonella lisääntymään elintarvikkeessa. Salmonella leviää tavallisimmin raa'an tai huonosti kypsennetyn siipikarjanlihan, sianlihan tai pastöroimattoman maidon sekä itujen välityksellä. Myös ristisaastuminen on yleinen salmonellan leviämistapa. Salmonellatartunnalle herkimpiä ovat pikkulapset ja vanhukset.

Toimija maksaa näytteen tutkimisesta aiheutuvat kustannukset. Kohteesta otetaan kaksi (2) osanäytettä, jotka tutkitaan erikseen. PIRTEVA ei peri projektiin liittyvästä näytteenotosta erillistä näytteenottomaksua. Mikäli näytteissä esiintyy salmonellaa, otetaan uusintanäyte.

Lisätietoja projektista löytyy Eviran nettisivuilla.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 28.4.2011
Valtakunnallinen kasvisten Salmonella Projekti v. 2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö (PIRTEVA) ottaa Eviran ohjeistuksen mukaisesti salmonellanäytteitä kotimaisista ja ulkomaisista kasviksista ja yrteistä valvonta-alueen kohteista v. 2011 aikana. Kyseinen näytteenottoprojekti sisältyy Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikön valvontasuunnitelmaan 2011-2014. Valvontasuunnitelma löytyy PIRTEVAn nettisivuilta.

Salmonella voi tarttua eläinten ja ihmisen ulosteilla saastuneiden elintarvikkeiden tai veden välityksellä ja aiheuttaa ruokamyrkytyksen. Mikäli säilytysolosuhteet ovat sopivat tai kuumennus riittämätöntä, pääsee salmonella lisääntymään elintarvikkeessa. Salmonella leviää tavallisimmin raa'an tai huonosti kypsennetyn siipikarjanlihan, sianlihan tai pastöroimattoman maidon sekä itujen välityksellä. Myös ristisaastuminen on yleinen salmonellan leviämistapa. Salmonellatartunnalle herkimpiä ovat pikkulapset ja vanhukset.

Toimija maksaa näytteen tutkimisesta aiheutuvat kustannukset. Kohteesta otetaan kaksi (2) osanäytettä, jotka tutkitaan erikseen. PIRTEVA ei peri projektiin liittyvästä näytteenotosta erillistä näytteenottomaksua.

Mikäli näytteissä esiintyy salmonellaa, otetaan uusintanäyte.

Lisätietoja projektista löytyy Eviran nettisivuilla.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 19.4.2011
Ratsastuspalveluyritysten oheistoiminta

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto (PIRTEVA) kokoaa tietoja ratsastuspalveluyritysten oheistoiminnoista. Oheistoiminnoilla tarkoitetaan leiriläisten majoitusta ja heidän ruokailujensa järjestämistä, kioskin pitämistä, kokoontumistilojen vuokrausta ryhmille jne.

Julkinen huvi-, kokoontumis- ja majoitushuoneisto

Julkisen huvi-, kokoontumis- ja/tai majoitushuoneiston perustamisesta ja käyttöönotosta on tehtävä terveydensuojelulain (763/1994) 13 §:n mukainen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle. Ilmoituksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy voimassa olevan maksutaksan mukaan.

Huvi- ja kokoontumishuoneistolla tarkoitetaan tilaa, jota käytetään erilaisiin yleisötilaisuuksiin ja tapahtumiin. Huoneiston yhteydessä voi sijaita asiakkaiden käyttöön tarkoitettuja oheistiloja, kuten sauna.

Majoitus- ja ravitsemistoiminnasta annetun lain (308/2006) 1 §:n mukaan majoitustoiminnalla tarkoitetaan ammattimaisesti tapahtuvaa kalustettujen huoneiden tai muiden majoitustilojen tarjoamista tilapäistä majoitusta tarvitseville asiakkaille.

Elintarvikkeiden myynti ja/tai tarjoilu

Elintarvikelain (23/2006) mukaisesti elintarvikealan toimijan on haettava elintarvikehuoneiston hyväksymistä valvontaviranomaiselta. Huoneiston tulee olla asiamukaisen valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toiminnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Hakemuksen käsittelystä peritään maksu, joka määräytyy voimassa olevan maksutaksan mukaan.

Elintarvikehuoneistolla tarkoitetaan mitä tahansa rakennusta tai huoneistoa tai niiden osaa taikka muuta ulko- tai sisätilaa, jossa myytäväksi tai muuten luovutettavaksi tarkoitettuja elintarvikkeita valmistetaan, säilytetään, kuljetetaan, pidetään kaupan, tarjoillaan tai muutoin käsitellään.

Elintarvikelain 13 § toisessa momentissa nimetään tapaukset, milloin elintarvikehuoneiston ei tarvitse olla hyväksytty. Silloin toiminnasta on ilmoitettava elintarvikevalvontaviranomaiselle hyvissä ajoin.

Talousvesi

Käytettävä talousvesi voidaan ottaa omasta kaivosta tai käytössä voi olla verkostovesi. Mikäli kohteessa on oma kaivo, tulee talousvettä valvoa terveydensuojelulain säädösten mukaisesti (STMa 461/2000 tai 401/2001). Talousveden tutkimisesta sovitaan terveydensuojeluviranomaisen kanssa.

Valvonta

Hyväksyttyjä kohteita valvotaan säännöllisesti PIRTEVAn valvontasuunnitelmassa määritetyllä tarkastustiheydellä. Tarkastukset ovat maksullisia.

                             *****************************************************    

TIEDOTE 23.2011
Pirkkalan kunnan kiinteät puhelinnumerot muuttuvat 1.3.2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon PIRTEVAn uudet puhelinnumerot löytyvät osoitteesta www.pirteva.fi . GSM-numerot pysyvät ennallaan. Kunnan uusi vaihde on 035 652 4000.

Lisätietoja:

 • Ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582

                             *****************************************************    

TIEDOTE 17.01.2011
Lemmikkien ja tuotantoeläinten päivystysalue. Laajenee Pirkanmaalla

Eläinlääkintähuollon päivystysalue laajenee Pirkanmaalla 1.2.2011 alkaen. Tällöin muodostetaan uusi päivystysalue, johon kuuluvat Pirkkala, Lempäälä, Vesilahti, Hämeenkyrö, Nokia, Ylöjärvi, Tampere, Kangasala, Orivesi, Pälkäne, Juupajoki, Akaa, Valkeakoski ja Urjala. Alueella päivystää kaksi eläinlääkäriä kerrallaan.

Päivystäjä voi tarvittaessa lähettää lemmikkieläimet Tampereen kaupungin pieneläinpäivystyksestä vastaavalle yksityiselle pieneläinasemalle. Näin turvataan tuotantoeläinten akuutti hoito ympäri vuorokauden. Tampereella pienten eläinten päivystysjärjestelyt pysyvät ennallaan.

Koko päivystysalueella toimii yhtenäinen puhelinpalvelu ja eläinten omistajat voivat soittaa aina samaan numeroon asuinkunnasta riippumatta. Numero pysyy samana, vaikka päivystävä eläinlääkäri vaihtuu. Muutoksella pyritään parantamaan päivystävän eläinlääkärin tavoitettavuutta sekä yksinkertaistamaan asiakkaiden yhteydenottoja.

Asiakkaan soittaessa päivystysnumeroon valikko ohjaa puhelun oikealle päivystäjälle asuinkunnan mukaan.

Arkipäivisin eläinlääkäreiden numerot pysyvät ennallaan.

Pirkanmaan päivystyspuhelin 1.2.2011 alkaen:

 • Lemmikkieläinpäivystys 060 030 4010
 • Tuotanto/suureläinpäivystys 060 030 4020
 • Lemmikkieläinpäivystys Tampereella 060 030 6083

Numerot ovat maksullisia.

Lisätietoja:

 • Tampere: kaupungineläinlääkäri Tuire Merivirta p. 050 521 5184
 • Kangasala/Orivesi: terveysvalvonnan johtaja Anne Woivalin p. 050 543 9860
 • Valkeakoski: terveysvalvonnan johtaja Liisa Savilahti p. 040 335 7411
 • PIRTEVA: ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050 437 9582

                             *****************************************************    

TIEDOTE
Salmonella ja Kampylobakteeri elintarvikkeissa v. 2011

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö ottaa Huhtikuun aikana valvontasuunnitelmansa mukaisesti elintarvike- ja pintapuhtausnäytteitä valvonta-alueen kohteista, joista tutkitaan salmonella- ja kampylobakteerit. Näytteenottoprojekti toteutetaan kohteissa, joissa käytetään raakaa lihaa ja on mahdollista, että liha on ulkomaista alkuperää.

Salmonella leviää tavallisimmin raa'an tai huonosti kypsennetyn siipikarjanlihan, sianlihan tai pastöroimattoman maidon sekä itujen välityksellä. Myös ristisaastuminen on yleinen salmonellan leviämistapa.

Kampylobakteeritartunnan lähteenä voivat toimia epätäydellisesti kypsennetyt tai raa'at elintarvikkeet, kuten raaka siipikarjanliha, pastöroimaton maito ja saastunut juomavesi. Elintarvikevälitteisiin salmonella- ja kampylobakteeriepidemioihin johtavia tekijöitä ovat olleet saastunut raaka-aine, ristikontaminaatio, riittämätön kuumennus ja infektoitunut työntekijä.

Näytteenoton yhteydessä tehdään tarkastus, jossa arvioidaan tilojen siisteyttä ja hygieenisiä toimintatapoja. Lisäksi selvitetään näytteeksi otettavan elintarvikkeen jäljitettävyyttä eli mistä ja milloin raaka-aine on hankittu. Tarkastuksesta ei peritä erillistä maksua.

Toimija maksaa näytteen tutkimisesta aiheutuvat kustannukset.

Mikäli näytteissä esiintyy salmonellaa tai kampylobakteereita, otetaan uusintanäyte. Uusintanäytteenotosta peritään näytteenottomaksu (30 €).

Tutkimustuloksista tiedotetaan myöhemmin.

                             *****************************************************    

Kasviensuojeluainejäämien valvonta

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira pyrkii keräämään vuonna 2011 noin 200 kotimaista kasvi- ja 30 eläinperäistä näytettä, joista tutkitaan kasvinsuojeluaineiden jäämiä. PIRTEVA osallistui projektiin ottamalla valvonta-alueeltaan omena-näytteen, josta Tullilaboratorio tutki torjunta-ainejäämät. Näytteessä ei ollut havaittavia määriä torjunta-aineita ja näyte oli tutkituilta osin elintarvikemääräysten mukainen.

Pohjoismainen allergeenimerkintöjen valvontahanke

Taustaa:

Pakkausmerkinnät ovat ruoka-allergikolle erittäin tärkeä tietolähde. Puutteelliset tai virheelliset merkinnät voivat aiheuttaa allergikolle henkeä uhkaavan terveysvaaran. Siksi on erittäin tärkeätä, että allergeenit on merkitty säädösten mukaisesti pakkauksiin.

Viime vuosina pohjoismaiset valvontaviranomaiset ovat todenneet, että erilaisia allergeenivaroitusmerkintöjä, kuten ”Saattaa sisältää pieniä määriä [yksilöidään

allergeeni esim. hasselpähkinää]” käytetään enenevässä määrin. Niin valvontaviranomaisten kuin allergikkoja edustavien järjestöjen parissa on keskusteltu paljon siitä, ovatko nämä merkinnät aina riittävän hyvin perusteltuja.

Hanke:

Suomi osallistuu pohjoismaiseen allergeenimerkintöjen valvontahankkeeseen valtakunnallisen elintarvikevalvontaohjelman (EVO) 2011 mukaisena valvontahankkeena.

PIRTEVAssa hankkeeseen osallistui kaksi makeistuotteita valmistavaa yritystä. Yrityksiin suoritettiin valvontatarkastus, jonka aikana arvioitiin yrityksen toimintatapoja, omavalvontaa sekä pakkausmerkintöjä allergeenien näkökulmasta katsoen.

Tulokset:

Varoitusmerkintää ”Saattaa sisältää…” käytetään toimijan tekemän riskianalyysin perusteella. Merkintää käytetään, jos ristikontaminaation mahdollisuutta ei millään muulla hallintakeinolla voida poistaa. Toisella yrityksellä omavalvontasuunnitelman allergeenien vaarojen analyysi ei sisältänyt tuote- tai tuoteryhmäkohtaista riskianalyysia vaan allergeenien vaarojen analyysi oli tehty kaikille tuotteille yhteisesti. Yritys sai kehotuksen kartoittaa ”Saattaa sisältää…” -varoitusmerkinnän tarpeellisuuden riskianalyysin avulla. Muilta osin omavalvontasuunnitelmissa ei havaittu huomautettavaa.

Kummankaan yrityksen toimintatavoissa/pakkausmerkinnöissä ei havaittu puutteita allergeeniturvallisuuden kannalta.

Yhteispohjoismainen työryhmä raportoi koko hankkeen tulokset. Raportin arvioidaan valmistuvan alkuvuodesta 2012.