Arkisto 2009

TIEDOTE 20.9.2009 KLO 11.45
Pirkkalan terveyskeskuksen veden keittokehotus purettu

Pirkkalan terveyskeskukseen annettu veden keittokehotus on purettu sunnuntaina 20.9.2009 klo 11.30. Terveyskeskuksesta ja muualta Pirkkalasta otetut vesinäytteet ovat olleet puhtaita myös tavallista herkemmällä menetelmällä tutkittuna. Veden johdosta sairastuneita ei Pirkkalan terveyskeskuksessa ole todettu.

Terveyskeskuksen yhdestä talousvesinäytteestä löytyi rutiinitutkimuksessa pieniä määriä enterokokki-bakteerikasvustoa. Ympäristöterveydenhuolto selvittää tilannetta edelleen ja Pirkkalan alueella jatketaan tehostettua näytteenottoa.

Lisätietoja:

  • Ympäristöterveyspäällikkö, Outi Lepistö p. 050 437 9582  outi.lepisto@pirkkala.fi

                             *****************************************************

TIEDOTE 18.9.2009 KLO 12.45
Pirkkalan terveyskeskukseen annettu veden keittokehotus

Pirkkalan terveyskeskukseen on varotoimenpiteenä annettu veden keittokehotus. Keittokehotus on toistaiseksi voimassa sunnuntaihin 20.9.2009 asti ja koskee vain terveyskeskusta.

Terveyskeskuksen talousvesinäytteestä löytyi rutiinitutkimuksessa pieniä määriä bakteerikasvustoa. Mitään taudinaiheuttajia vedestä ei ole löytynyt.

Terveyskeskuksesta on otettu uusintanäytteet. Ympäristöterveydenhuolto seuraa tilannetta viikonloppuna ja tiedottaa asiasta seuraavan kerran sunnuntaina 20.9.2009.

Lisätietoja:

  • Ympäristöterveyspäällikkö, Outi Lepistö p. 050 437 9582  outi.lepisto[at]pirkkala.fi

                             *****************************************************

TIEDOTE 29.6.2009
koskien verkostoveden ongelmia Toivola-Narva alueella Vesilahdella

Narvan ja Vesilahden välillä on tapahtunut putkirikko tietyömaan kohdalla 23.6.2009.  Putkirikon yhteydessä on verkostoon päässyt maa-ainesta. Putkia on huuhdeltu ja huuhdellaan edelleen  lisää alkuviikon aikana. Huuhteluiden vuoksi vedessä on runsaasti ilmaa, joka tekee veden harmaaksi. Lisäksi ajoittain saattaa tulla ruskeaa vettä, joka on huuhteluiden irrottamaa, putkistoon kertynyttä sakkaa. Vettä kehotetaan juoksuttamaan hanoista kunnes vesi on kirkasta.

Vedestä on otettu näytteitä perjantaina  26.6.2009. Näytteistä ei ole todettu suolistoperäisiä bakteereja.

Toivola-Narvan alueelle annettu talousveden keittosuositus puretaan 29.6.2009 klo 14:00.

Lisätietoja asiasta kunnaninsinööri Tapio Kauppilalta 050 033 1045 ja Vesilahden kunnan  nettisivuilta  sekä PIRTEVAn  nettisivuilta.

vs. ympäristöterveyspäällikkö, Kirsi Hammar

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto (PIRTEVA)

                             *****************************************************

TIEDOTE 26.6.2009
koskien verkostoveden ongelmia Toivola-Narva alueella Vesilahdella

Narvan  ja Vesilahden välillä on tapahtunut putkirikko tietyömaan kohdalla 23.6.2009. Putkirikon yhteydessä on verkostoon päässyt maa-ainesta. Putkia on huuhdeltu ja huuhdellaan lisää viikonlopun aikana. Huuhteluiden vuoksi vedessä on runsaasti ilmaa, joka tekee veden harmaaksi. Lisäksi ajoittain saattaa tulla ruskeaa vettä, joka on huuhteluiden irrottamaa, putkistoon kertynyttä sakkaa. Suosittelemme että vettä lasketaan runsaasti (kunnes vesi on kirkasta)kaikista hanoista kussakin taloudessa, jotta mahdollisesti huonolaatuinen vesi pääsee pois putkistoista.

Vedenlaatu on muuttunutta erityisesti Vuorenrinteen alueella.

Toistaiseksi ei ole tiedossa mahatautiin sairastuneita.

Vedestä on otettu näytteitä, joiden tulokset valmistuvat maanantaina klo 12 mennessä.  Siihen saakka kehotamme keittämään käyttöveden varotoimenpiteenä, koska maa-aineksen takia veden bakteeripitoisuus saattaa olla kohonnut.  Keittokehotus puretaan, kun vesinäytetulokset ovat normaalit.

Ruuanlaittoon ja juomavedeksi tarkoitettua vettä keitetään 5 minuuttia ennen käyttöä.

Lisätietoja asiasta kunnaninsinööri Tapio Kauppilalta 050 033 1045 ja Vesilahden kunnan  nettisivuilta sekä PIRTEVAn  nettisivuilta.

vs. ympäristöterveyspäällikkö, Kirsi Hammar

Pirkkalan kunnan ympäristöterveydenhuolto (PIRTEVA)

                             *****************************************************

TIEDOTE 25.6.2009
Nokian kaupungin: Vihnusjärveen asennetaan sinilevän torjuntapuomi

Perjantaina 26.6.2009 asennetaan Vihnusjärveen sinilevän torjuntapuomi. Torjuntapuomi asetetaan veteen kellumaan. Veden pintakerroksissa (noin 2 m) esiintyvä sinilevä ei pääse suodatinkankaasta läpi ja aallokon voimasta esteen yli pääsevät levät jäävät pinnalla kelluvaan ”lippaan”.

Sinilevän torjuntapuomin asennus liittyy keskiviikkona 24.6. viikottaisessa sinileväseurannassa Pyhäjärven Maatialanlahdessa havaittuun sinileväesiintymään. Vihnusjärvessä sillan läheisyydessä on torstaiaamuna 25.6. havaittu sinilevää. Sinilevän torjuntapuomin tarkoituksena on suojata uimarantaa. Tekopohjaveden valmistukseen tarvittava vedenotto Vihnusjärvestä on lopetettu väliaikaisesti keskiviikkona 24.6. Talousvettä otetaan pohjaveden riittävyyden turvaamiseksi tällä hetkellä myös Tampereelta.

Terveystarkastaja on torstaina 25.6. tarkastanut Vihnusjärven molemmat uimarannat, ja todennut rannat uimakelpoisiksi. Rannat tarkastetaan terveystarkastajan toimesta nyt päivittäin.

Pyydämme välttämään sinileväpuomin ylitse ajamista erityisesti moottoriveneillä, jotta puomi ei rikkoutuisi.

Nokian kaupunki ja Nokian kaupungin vesihuoltolaitos pahoittelevat asiasta mahdollisesti aiheutuvaa haittaa.

Lisätietoja:

  • Ympäristönsuojelupäällikkö Ahto Penttinen p. 033 118 8682

                             *****************************************************

TIEDOTE 19.2.2009
Nokian kaupunki. Keskustan päiväkodin pihamaa vaihdetaan
Jatkotutkimuksilla selvitetään riskien todennäköisyys

Keskustan päiväkodin piha-alueelta on löytynyt jätemaata metrin syvyydestä noin 4 metrin vahvuudelta, yhteensä noin 4000 m3.  Ensimmäinen epäily tontin maaperässä olevista haitta-aineista saatiin 24.11.2008 Geologian tutkimuskeskuksen raportista. Tämän jälkeen Nokian tekninen keskus ryhtyi toimenpiteisiin ongelman laajuuden selvittämiseksi.

Ramboll Finland Oy otti maanäytteet tammikuussa 2009. Alustavan Maaperän pilaantuneisuustutkimuksen ja riskinarvioinnin mukaan pintamaan pilaantuneet alueet ovat pieniä ja haitta-aineiden pitoisuudet alhaisia. Kriittisin haitta-aine on lyijy (Pb). Muita haitta-aineita ovat antimoni (Sb) ja sinkki (Zn). Yli metrin syvyydessä olevat terveydelle haitalliset aineet eivät kulkeudu helposti maan pinnalle. Haihtuvien yhdisteidenkään siirtyminen tiiviiseen pintamaahan on tutkimuksen mukaan epätodennäköistä.

Tutkimuksessa todettiin pintamaan olleen pääosin puhdasta. Pisteittäin havaitut haitta-aineet ovat luultavasti peräisin jätetäytöstä, jota on kulkeutunut pintamaahan maansiirtotöiden yhteydessä.

Työntekijöiden altistuminen mahdollisille haitta-aineille on erittäin epätodennäköistä – riskialttiimpi ryhmä ovat lapset. Pitkäaikaisempi altistuminen lyijylle on mahdollista, jos lyijypitoista maaperää joutuu lapsen suuhun tai maasta irtoava pöly kulkeutuu hengitysteihin. Tästä lapselle aiheutuvat oireet ovat yleensä lieviä ja vastaavanlaisia oireita voivat aiheuttaa monet muutkin sairaudet. Esimerkkeinä lasten oireista ovat mm. ärtyneisyys, ruokahaluttomuus, laihtuminen, vatsakivut, ummetus ja oksentelu.

Laskennallisen altistumisarvion mukaan lasten mahdollisesti saama vuorokautinen lyijymäärä ylittää turvallisen arvon, mikäli pienten lasten suuhun on joutunut päivittäin maaperää 150 mg. (Pienillä lapsilla keskimääräinen arvio 50-200 mg vuorokaudessa). Havaittu lyijytaso on kuitenkin alhainen, eikä vakavaa altistumista ole pyydettyjen alustavien asiantuntija-arvioiden mukaan tapahtunut. Koska alle 6-vuotiaat lapset ovat kuitenkin erityisen herkkiä lyijyn haitallisille vaikutuksille myös pienillä pitoisuuksilla, on terveyshaitan aiheutuminen lapsille kuitenkin mahdollista. Tästä syystä tullaan toteuttamaan ns. takautuva riskinarviointi Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksen (entinen Kansanterveyslaitos) kanssa tehtävän suunnitelman mukaan. Arvioinnissa pyritään selvittämään altistuksen todellinen taso ja altistuksesta mahdollisesti aiheutuneet haitat.

Jätetäyttö tullaan poistamaan ja pintamaat vaihdetaan. Tällä estetään haitta-aineiden pääsy pintamaahan esim. tulevien maanrakennustöiden yhteydessä. Tekninen keskus valmistelee maaperän kunnostussuunnitelmaa ja puhdistusta yhteistyössä Pirkanmaan ympäristökeskuksen kanssa.

Haitallisia aineita sisältäneellä maa-aineksella on täytetty jo toiminnassa olevan, silloin yksityisen päiväkodin pihaa. Tämä on tapahtunut kartta-aineiston ja suullisen perimätiedon perusteella 1930-40-luvuilla.

Lisätietoja:

  • Ahto Penttinen, ympäristönsuojelupäällikkö, Nokian kaupunki, p. 033 118 8682 ahto.penttinen[at]nokiankaupunki.fi
  • Outi Lepistö, ELT, ympäristöterveyspäällikkö, Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, Rohtokuja 4, 33960 Pirkkala

                             *****************************************************

LEHDISTÖTIEDOTE 17.2.2009
Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon yhteystiedot muuttuvat

Pirkkalan ympäristöterveydenhuolto PIRTEVA (Hämeenkyrö, Lempäälä, Nokia, Pirkkala, Vesilahti, Ylöjärvi ja Kuru) muuttaa uusiin toimitiloihin Pirkkalassa viikolla 10.

PIRTEVAn uudet toimitilat sijaitsevat Pirkkalan keskustan uudessa Pirkkalakeskuksessa kirjaston ja Osuuspankin yläkerrassa osoitteessa Suupantie 6 C.

Terveystarkastajien toimipaikat muissa PIRTEVAn alueen kunnissa lakkautetaan. Ympäristöterveydenhuollon hakemuksia voi kuitenkin edelleen sekä noutaa että palauttaa kuntien palvelupisteisiin. Samoin vesinäytepulloja voi edelleen noutaa kunnista.

Eläinlääkäreiden toimipisteet säilyvät ennallaan.

Lisätietoa toiminnasta löytyy ympäristöterveydenhuollon kotisivuilta osoitteesta www.PIRTEVA.fi. Linkit kuntien kotisivuilta toimivat kuten aiemminkin.

Lisätietoja ympäristöterveyspäällikkö Outi Lepistö p. 050-437 9582 outi.lepisto[at]pirkkala.fi