Ajankohtaista

Uutiset

 • Loukonlahden ja Turrin uimarannoilta 13.5.2019 ja 8.5.2019 Lahdenkylän uimarannalta otetuista näytteistä löytyi norovirusta.
   
 • Talviuintia ei kielletä Lempoisten uimalassa, Lempäälässä. Talviuintikausi: 1.9. - 14.6.
  Talviuintikaudella otettiin vesinäytteet Lempoisten uimalasta 21.1.2019: uimavesinäytteessä edelleen vähän noroa. Tiedote: Lempoisten uimalan talviuinnin riskinarviointi

  Uintikausi 15.6. - 31.8.
  Yli 100 kävijän rannoilta otetaan yksi vesinäyte kaksi viikkoa ennen uimakauden 15.6. - 31.8. alkua ja sen jälkeen kolme näytettä uimakauden aikana. Muilta pienemmiltä yleisiltä uimarannoilta otetaan kolme näytettä uimakauden aikana.
   
 • Vesilahden eläinlääkäriaseman uusi osoite on 24.4.2019 alkaen Kesontie 2, Vesilahti. Ajanvarausnumero ja päivystysnumerot samat kuin ennenkin.
   
 • Tupakkatuotedirektiivin yhtenä tavoitteena on puuttua tupakkatuotteiden laittomaan kauppaan ottamalla käyttöön tupakkatuotteida koskevat jäljitettävyys- ja turvaominaisuusjärjestelmät.
  Tiedote tupakkatuotteiden jäljitettävyydestä
  Valviran tiedote
   
 • Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja ja muut linnut on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.3.–31.5. välisenä aikana. Ruokaviraston sivuilta lisätietoa siipikarjan ulkonapidosta.
   
 • Sikojen ulkonapito on kielletty 1.6.2018 alkaen.
  Siat on pidettävä sisällä koko Suomen alueella sikojen suojaamiseksi afrikkalaiselta sikarutolta. Lisätietoa Ruokaviraston kotisivuilta. Mikäli villisikoja tai kotisikoja aiotaan pitää jatkossakin ulkona, ulkonapidosta tulee tehdä ilmoitus kunnaneläinlääkärille vähintään kahta kuukautta ennen aiottua ulkonapitoa.
  Afrikkalainen sikarutto on levinnyt kesän aikana uusiin maihin, tauti todettiin kesäkuussa Tšekissä ja heinäkuussa Romaniassa. Baltian maissa ja Puolassa on ollut kesän aikana runsaasti tautitapauksia. Levinneisyydestä lisää Ruokaviraston kotisivuilta.
  Afrikkalaisesta sikarutosta löytyy tietoa tästä linkistä.
   
 • Rokota kissasi rabiesta vastaan - lepakosta löytyi rabiesta Leppävirralla
  Eviraan Leppävirralta tutkittavaksi toimitetusta lepakosta (viiksisiippa eli Myotis mystacinus) on todettu lepakkorabiesvirus. Alustavien tutkimusten mukaan kyseessä on uusi, aiemmin tunnistamaton viruslaji. 
  Ruokavirasto suosittelee kaikkien koirien ja kissojen, myös sisäkissojen, rokottamista rabiesta vastaan. Lisätietoa Ruokaviraston kotisivuilta. 
   
 • Hyönteiset elintarvikemarkkinoille
  Suomi muuttaa Euroopan unionin uuselintarvikeasetuksen tulkintaa siten, että hyönteisten kasvattaminen ja myyminen elintarvikkeena sallitaan myös Suomessa ja samalla hyönteisala saadaan elintarvikevalvonnan piiriin.
  Lisätietoa sivuilta:
  Valtioneuvosto
  Ruokavirasto