Tietoa Pirtevasta

Pirkkalan ympäristöterveydenhuollon valvontayksikkö, lyhyemmin PIRTEVA, huolehtii Pirkkalan, Nokian, Ylöjärven, Lempäälän, Vesilahden ja Hämeenkyrön alueella ympäristöterveydenhuollon viranomaisvalvonnasta, ohjauksesta ja neuvonnasta sekä eläinlääkintähuollosta, eläinsuojelusta ja eläintautien vastustamisesta.

 • Toiminta-ajatuksemme on taata ihmisille ja eläimille turvallinen, terveydelle vaaraton elinympäristö.
 • Visionamme on tarjota koko toiminta-alueella kattavat ja tasa-arvoiset, yhtäläiset laadukkaat ja asiantuntevat ympäristöterveydenhuollon palvelut. Tähän tavoitteeseen pääsemme motivoituneen, koulutetun ja erikoistuneen henkilöstömme avulla.
 • Pirtevan arvot ovat asiantuntijuus, avoimuus, hyvä asiakaspalvelu, objektiivisuus ja hyvinvointi.
 • Panostamme myös aktiiviseen tiedottamiseen.
 • Pyrimme kehittämään toimintaamme mm. asiakaskyselyjen avulla.

Ympäristöterveydenhuollon valvontaan kuuluvat: asumisterveys ja sisäilma, elintarvikevalvonta, talousveden valvonta, terveydensuojelu, tupakkalain valvonta ja nikotiinivalmisteet sekä uimavesien valvonta.

Kunnan tehtävät ympäristöterveydenhuollossa

Ympäristöterveydenhuollon avulla kunta pyrkii turvaamaan asukkailleen terveellisen elinympäristön.

Kunnan tehtävänä on huolehtia, että ympäristöterveydenhuollon lainsäädännön velvoitteita noudatetaan kunnan alueella. Kunnassa laaditaan ympäristöterveydenhuollon valvontasuunnitelma, jossa otetaan huomioon ohjaavien keskusvirastoiden yhdessä laatima valtakunnallinen valvontaohjelma. Valvontasuunnitelman mukaisista tarkastuksista peritään kunnan hyväksymän taksan mukainen maksu.

Kunnan vastuulla olevat ympäristöterveydenhuollon tehtävät voidaan yleisesti jakaa seuraavasti:

 • toiminnanharjoittajien neuvonta ja ohjaus
 • suunnitelmallinen valvonta valtakunnallisen valvontaohjelman mukaisesti
 • valvontakohteiden toimintaa koskevien ilmoitusten tai hakemusten käsittely ja niistä tehtävät päätökset
 • valvontakohteisiin suoritettavat säännölliset tarkastukset sekä tarvittaessa näytteenotto ja tutkimukset
 • lainsäädännön noudattamatta jättämisestä tai ilmeistä terveyshaittaa aiheuttavasta toiminnasta johtuvien määräysten antaminen tai pakkokeinojen asettaminen
 • epidemioiden selvittäminen