Tietosuojaselosteet

Alla Pirtevan tietosuojaselosteet koskien Pirtevan Ympäristöterveysvalvonnan asiakas- ja kohderekisteriä, Eläinsuojelu- ja eläintautivalvontarekisteriä sekä Radontutkimustulosten asiakasrekisteriä.
EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679), artiklat 13 ja 14.

Ympäristöterveysvalvonta

Eläinsuojelu- ja eläintautivalvonta

Radontutkimustulokset

Eläinlääkintähuolto