Ohjeita eläintenpitäjille

Siipikarjan suojaaminen lintuinfluenssalta 1.3.-31.5. välisenä aikana
Lintuinfluenssaviruksen leviämisen estämiseksi siipikarja on suojattava kontakteilta luonnonvaraisiin lintuihin 1.3.–31.5. välisenä aikana. Maa- ja metsätalousministeriön antaman asetuksen mukaan linnut tulee pitää joko sisätiloissa tai suojata niiden ulkoilualue esimerkiksi riittävän tiheällä verkolla.

Lintujen ulkonapidosta on tehtävä ilmoitus paikalliselle kunnaneläinlääkärille. Ilmoituslomakkeen löydät Pirtevan kotisivuilta tai vaihtoehtoisesti voit lähettää vastaavat tiedot sähköpostitse. Ilmoituslomakkeen voit palauttaa postitse tai sähköpostitse osoitteeseen elainlaakarit@pirkkala.fi.

Ohjeistusta siipikarjan suojaamisesta luonnonvaraisilta linnuilta:https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintaudit/siipikarja/lintuinfluenssa/siipikarjan-ulkonapitokielto/  

Eläinten rekisteröinti
Seuraavien eläinlajien pitäminen edellyttää rekisteröintiä eläintenpitäjärekisteriin: naudat ja siat (myös minisiat), lampaat ja vuohet, kanat ym. siipikarja sekä mehiläiset, turkistarhat ja tarhatut riistaeläimet. Eläinten lukumäärällä, käyttötarkoituksella tai pitoajalla ei ole merkitystä, vaan myös yksittäiset kesäkanat ja –lampaat tulee rekisteröidä. Lisätietoa löydät tästä ohjeesta.

Kesäkanat
Kesäkanojen pitoa suunnittelevalle Pirteva on laatinut kesäkanaohjeen.

Kesälampaat
Ennen kesälampaiden hankkimista on syytä olla tietoinen, mihin on ryhtymässä. Kesälampaiden pitäjän tulee olla perehtynyt lampaiden käyttäytymiseen, hoitoon, ravitsemustarpeisiin sekä pitopaikan vaatimuksiin. Lampaiden pitoon liittyy ilmoitus- ja rekisteröinti-velvollisuuksia, jotka ovat oleellisia eläinyksilöiden jäljitettävyyden ja muun muassa eläintautien vastustamisen takia. Muistilista kesälampaiden pitäjälle.

Ilmoituksenvarainen eläintenpito
Ammattimaisesta tai muutoin laajamittaisesta seura- ja harrastuseläinten pidosta sekä luonnonvaraisten nisäkkäiden ja lintujen tuotantotarhauksesta ja riistanhoidollisesta tarhauksesta on tehtävä kirjallinen ilmoitus aluehallintovirastoon. Lisätietoa löydät tästä ohjeesta.