Eläintautivalvonta

Eläinten terveyden valvonta

Vastustettavien eläintautien uhkaan, leviämisen ennaltaehkäisyyn tai rajoittamiseen liittyen selvitetään erilaisten tuotantoeläinten pitopaikkoja kartoituksilla, otetaan näytteitä sekä määrätään tarvittaessa eläimen pitopaikalle rajoittavia määräyksiä taudin leviämisen estämiseksi.

Pakollinen ja vapaaehtoinen terveysvalvonta

Eläinten pitopaikoissa valvotaan tiettyjen lainsäädännössä erikseen määriteltyjen eläintautien esiintymistä. Terveysvalvonta voi olla vapaaehtoista ja pakollista.

Terveysvalvontaan liittyy säännöllinen käynti pitopaikoissa ja näytteenotto sekä kirjanpito tehdyistä toimenpiteistä. Tilakäyntien tiheys riippuu useimmiten eläintenpidon tarkoituksesta tai pitopaikan eläinten terveysluokituksesta. Pakolliseen terveysvalvontaan kuuluville pitopaikoille ei anneta terveysluokitusta.

Pakollista terveysvalvontaa tehdään salmonellan esiintymisen valvomiseksi seuraavissa eläinten pitopaikoissa.

  • kanojen (ml. broilerit) ja kalkkunoiden pitopaikkoja ja hautomoita
  • uudistuseläimiä tuottavia sikaloita
  • keinosiemennyssonneja tuottavia nautojen pitopaikkoja
  • raakamaitoa suoraan kuluttajille luovuttavien nautojen pitopaikkoja

Salmonellavalvonta ei ole pakollista niissä siipikarjan pitopaikoissa, joissa munia ja lintuja tuotetaan vain omaan käyttöön, eikä niitä siirretä sellaiseen pitopaikkaan, jossa salmonellavalvonta on pakollista.

Vapaaehtoinen terveysvalvonta käsittää kalojen BKD-taudin, lampaisen maedi-visna-taudin ja vuohien CAE-taudin sekä hirvieläinten tuberkuloosin valvonnan. Pitopaikkojen on erikseen liityttävä vapaaehtoiseen terveysvalvontaan aluehallintovirastolle lähettämällään ilmoituksella. Aluehallintovirasto antaa pitopaikalle terveysluokituksen, joka kuvaa sitä todennäköisyyttä, jolla luokitettu pitopaikka on vapaa kyseisestä taudista.

Lisää terveysvalvonnasta:https://www.ruokavirasto.fi/viljelijat/elaintenpito/elainten-terveys-ja-elaintaudit/elaintautien-vastustaminen-ja-valvonta/

Tuotantoeläinten terveydenhuolto

Tuotantoeläinten terveydenhuolto ylläpitää ja edistää eläinten terveyttä ja hyvinvointia sekä lisää osaltaan elintarviketurvallisuutta. Toimivan terveydenhuoltojärjestelmän avulla voidaan tehokkaasti ehkäistä ja seurata tarttuvien tautien sekä tuotantosairauksien esiintymistä tiloilla. Tällä hetkellä valtakunnallinen terveydenhuolto-ohjelma ja asianmukainen toteutumisen seurantajärjestelmä on nautatiloille tarkoitettu Naseva ja sikatiloille tarkoitettu Sikava.

Vesiviljelylaitosten terveysvalvonta

Vesiviljelylaitosten tarkastukset ja näytteenotto tehdään pääosin riskiperusteisesti. Kunnaneläinlääkäri tekee tarkastukset vesiviljelylaitoksiin ja suorittaa näytteenoton aluehallintoviraston ohjeistamalla tavalla. Tarkastusten tarkoituksena on havainnoida eläimiä ja etsiä tarttuvien kala- tai raputautien oireita sekä tarkastaa että pitopaikan toiminnassa noudatetaan lainsäädäntöä.

Lisätietoa:

Muu tautiseuranta

Ruokaviraston ja aluehallintoviraston määräyksestä otetaan vuosittain seurantanäytteitä eläintautitilanteen kartoittamiseksi. Tällaisia seurantanäytteitä ovat mm. lintuinfluenssan varalta tiloilta otettavat näytteet ja mehiläistarhojen tautikartoitukset.