Pirkkalan luonto-oppaassa tarkastellaan Pirkkalan luontoa ja sen muuttumista erityyppisten luontokohteiden avulla. 

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojelu ottaa mielellään vastaan erilaista tietoa ja valokuvia Pirkkalan luonnosta muun muassa luonto-oppaan päivitystä varten.

Reipin katajaketo on suojeltu perinnebiotooppi.