Pirkkalassa oli vuoden 2022 ajan kunnan 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi käynnissä Pirkkala 100 luontotekoa –kampanja. Kampanjan tavoitteena oli lisätä Pirkkalan luonnon monimuotoisuutta vähintään sadalla erinäisellä luontoteolla. 

Luontoteoiksi soveltuvat niin pienet kuin suuretkin teot, kuten:

  • niityn perustaminen
  • lahopuuaidan rakentaminen
  • linnunpöntön ripustaminen
  • hyönteishotellin pystyttäminen
  • luontoselvityksen tekeminen
  • vieraslajien torjunta tai vieraslajitalkoiden järjestäminen
  • luonnonmuistomerkin tai luonnonsuojelualueen rauhoitusesityksen laatiminen
  • tai muu luontoa auttava teko - käytä mielikuvitustasi!

Luontoteot merkittiin nähtäville  alla olevaan karttaan.