Kunnallinen perhepäivähoito

Yhdellä perhepäivähoitajalla voi olla enintään neljä alle kouluikäistä lasta. Pirkkalan kunnassa on myös parityöskentelyä perhepäivähoidossa. Tämä tarkoittaa, että kaksi perhepäivähoitajaa työskentelee yhdessä toisen hoitajan kotona ja hoidossa voi olla enintään kahdeksan alle kouluikäistä lasta.

Lapselle sovitaan varahoitopaikka päiväkotiin sellaisten tilanteiden varalle, kun oma hoitaja on pois työstä. Kunnassa toimii myös perhepäivähoidon varahoitaja, joka voi tarvittaessa mennä hoitamaan lapsia perhepäivähoitajan kotiin.

Perhepäivähoitajia löytyy seuraavilta alueilta: Toivio, Nuoliala, Killo, Heikkilä (parityöskentelyryhmä) ja Turri.

Yksityinen perhepäivähoito

Pirkkalassa työskentelee useita yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen perhepäivähoito on kunnan valvomaa toimintaa. 

Yksityisen perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitajaan. Vapaita hoitopaikkoja voi katsoa Pirkanmaan yksityisten perhepäivähoitajien sivuilta. Yksityinen perhepäivähoito sisältää myös yksityisen ryhmäperhepäivähoidon.

Yksityinen perhepäivähoitaja määrittelee hoidossa olevan lapsen asiakasmaksun suuruuden. Yksityiseen perhepäivähoitoon tai ryhmäperhepäivähoitoon on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Huoltaja hakee tukea Kelasta. Tuki maksetaan suoraan perhepäivähoitajalle. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää maksetaan myös, jos lapsi on hoidossa yksityisessä hoidossa jossakin muussa kunnassa. Lisätietoa yksityisen hoidon tuesta.

Jos haluat itse ryhtyä yksityiseksi perhepäivähoitajaksi, löydät lisätietoa Tampereen kaupunkiseudun yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilta.


Kunnallinen perhepäivähoito sosiaalisessa mediassa

Löydät meidät Instagramista nimellä

@pirkkalanvarhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksessa tapahtuu

Varhaiskasvatuksessa on käynnissä Uudet lukutaidot -kehittämisohjelman "Digi tutuksi-hanke". Lisätietoa hankkeesta.


Varhaiskasvatukseen haku

Varhaiskasvatukseen haku tapahtuu sähköisesti. Hakuun liittyvää lisätietoa löytyy haku-sivuilta.

Asiakasmaksut ja palvelutarpeen muutokset

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määräytyy perheen koon, tulorajan, maksuprosentin sekä valitun palveluntarpeen mukaan. Maksun määrittämistä varten ilmoitetaan tulotiedot sähköisen asioinnin kautta. 

Lisätietoa asiakasmaksuihin ja palvelutarpeen muutoksiin.

Päikky

Pirkkalassa käytetään lasten varhaiskasvatusaikojen sähköistä seurantajärjestelmä Päikkyä.  Päikyssä ilmoitetaan ja kirjataan lasten hoitoajat sekä läsnä- ja poissaolot. Huoltajat kirjaavat lapsen saapumisen ja kotiin lähtemisen varhaiskasvatusyksikössä. Päikkyyn kirjaudutaan huoltajan omalla puhelinnumerolla.

Päikky-ohjeet huoltajalle

Päikky Guardian instructions

Avaa Päikky

Wilma

Wilmaa käytetään huoltajien kanssa käytävään viestintään, ajankohtaisten asioiden tiedottamiseen sekä yhteistyöhön. Wilman kautta pääsee lukemaan lapsen varhaiskasvatussuunnitelmaa sekä yksikön toimintasuunnitelmaa. Wilman käyttäjätunnukset saa yksiköstä.

Avaa Wilma

Hoitopaikkatakuu

Hoitopaikkatakuussa huoltajilla on mahdollisuus tilapäisesti keskeyttää lapsen hoitosuhde ja palata sovitun ajan jälkeen takaisin samaan hoitopaikkaan. Takuu koskee seuraavia päiväkotiyksiköitä: Pere, Pakkalanlyhty, Nuoliala, Killo, Kurikan Helmi, Kurikankulma, Kurikanpirtti, Kurikansiipi, Puuhkalakki ja Soljan lastentalo.

Saman hoitopaikan saamisen edellytyksenä on, että:

  • Lapsen hoitosuhde on jatkunut ennen hoidon keskeytystä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta.
  • Hoidon keskeyttämisen on kestettävä yhtäjaksoisesti vähintään neljä kuukautta ja siitä on tehtävä kirjallinen sopimus.
    Perheen on ilmoitettava viimeistään kuukautta ennen sopimuskauden päättymistä, palaako lapsi päivähoitoon.
    Sopimus raukeaa mikäli lapselle tarvitaan päivähoitoa ennen sopimuskauden päättymistä.

Takuun aikana perheet voivat käyttää avoimen varhaiskasvatuksen palveluita. Keskeyttämisajalta perhe voi hakea kotihoidon tukea. Hoitopaikkatakuusta voi tiedustella lisää palveluohjauksesta.

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja auttaa löytämään ratkaisuja vanhemmuuden haasteisiin. Perheohjaus on luottamuksellista ja maksutonta, ja se on tarkoitettu Pirkkalan kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasperheille.

Yhteys- ja lisätiedot perheohjauksesta

Muistutuksen tai kantelun tekeminen varhaiskasvatuksessa

Lisätiedot


Oiva-raportti ruokapalveluissa

Oiva-hymy tiedot Pirkkalan ruokapalveluissa päiväkodeissa.