Pereen asemakaavan muutos, nro 262, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle korkeatasoista kerrostaloasumista tehostaen alueen maankäyttöä joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyydessä.  Asemakaavamuutoksen niiltä osilta kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä maankäyttösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahake, joka laaditaan kunnan toimesta.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä  24.6-14.8.2020

Asemakaavaluonnos pidetään nähtävillä 2.12.20 - 8.1.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi. Kaavaluonnosta koskevat mielipiteen ja alustavat lausunnot on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.