Pereen asemakaavan muutos, nro 262, tuli vireille 2020 kaavoituskatsauksella.

Pirkkalan kunta laatii asemakaavan muutosta ja laajennusta suunnittelualueelle joka, sijoittuu merkittäviltä osiltaan Pereen kunnanosaan. Alue rajautuu eteläosastaan Naistenmatkantien eteläreunaan, idässä ja pohjoisessa Korkokujan asuinkerrostalokortteleihin, lännessä Pereen alueen virkistysalueeseen sekä Naistenmatkantien tiealueen osalta Isomäentien risteysalueeseen.

Asemakaavaehdotus on nähtävillä 7.4 - 10.5.2021 Veskan toimipisteessä osoitteessa Saapastie 2 sekä kunnan kotisivuilla http://www.pirkkala.fi.
Kaavaehdotusta koskevat lausunnot ja muistutukset on toimitettava nähtävillä oloaikana kirjallisesti kunnanhallitukselle osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33960 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.