Pereen asemakaavan muutos, nro 262, tuli viereille 2020 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on mahdollistaa alueelle korkeatasoista kerrostaloasumista tehostaen alueen maankäyttöä joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyydessä.  Asemakaavamuutoksen niiltä osilta kun kyseessä on muu kuin kunnan omistus ja tontille osoitetaan lisärakennusoikeutta ja/tai muuta arvonnousua, edellyttää asemakaavanmuutoksen laatiminen asemakaavoituksen käynnistämissopimusta sekä maankäyttösopimusta. Kyseessä on kunnan sekä osin yksityisten yhteinen kaavahake, joka laaditaan kunnan toimesta.

Tavoiteaikataulu on OAS kesällä 2020 ja asemakaavaehdotus syksyllä 2021