Pirkkalan kunta ohjaa yksityisen konsultin laatimaa asemakaavan muutosta Pereen asemakaava-alueelle Koy Pirkkalan Pyhäjärven Vuokko kiinteistön yhteydessä. Tavoitteena on lisätä alueelle rakennusoikeutta kohtuullisesti siten, että lisäkerroksen rakentaminen kyseiseen kiinteistöön mahdollistuu. Samalla muutettaisiin kaavalla alueen pääkäyttötarkoitus teollisuus- ja varastorakennusten alueesta asuinliikerakennukseksi. Asemakaavoitus on tullut vireille kaavoituskatsaus 2020:llä kh:n päätöksellä §47 9.3.2020.

Asemakaavamuutoksen MRL 63§ mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma oli nähtävillä 2.6.2021–2.7.2021 maankäytön ilmoitustaululla kauppakeskus Veskassa ja kunnan kotisivulla www.pirkkala.fi


Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaan on tilaisuus esittää mielipide milloin tahansa kirjallisesti yhdyskuntalautakunnalle tai suullisesti suunnittelutoimistoon.
Mielipiteet pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.