Pereen asemakaavan muutos, nro 255, tuli viereille 2019 kaavoituskatsauksella.

Kaavan tavoitteena on tutkia mahdollisuutta osoittaa uutta täydennysrakentamista (rivi/kerrostaloasumista) tehostaen alueen maankäyttöä joukkoliikenteen laatukäytävän läheisyydessä. Asemakaavamuutoksen laatiminen edellyttää asemakaavoituksen käynnistämissopimusta ja maankäyttösopimusta. Kyseessä on yksityinen kaavahanke, joka on kunnan ohjauksessa.

Tavoiteaikataulu on OAS keväällä 2020 ja asemakaavaehdotus keväällä 2021.

Mielipiteet ja alustavat lausunnot pyydetään toimittamaan osoitteeseen Pirkkalan kunta, kirjaamo, PL 1001, 33961 Pirkkala tai sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@pirkkala.fi.