Ympäristönsuojelu

Ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävistä

"Kunnan tulee alueellaan valvoa ja edistää ympäristönsuojelua siten, että luontoa ja muuta ympäristöä suojelemalla, hoitamalla ja kehittämällä turvataan kunnan asukkaille terveellinen, viihtyisä ja virikkeitä antava sekä luonnontaloudellisesti kestävä elinympäristö." (Laki kuntien ympäristönsuojelun hallinnosta, 3 §)

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtävät voidaan jakaa ympäristönsuojelun yleistehtäviin ja erityistehtäviin. Ympäristönsuojelun yleistehtävät muodostuvat ympäristönsuojelun suunnittelusta, ympäristön tilan seurannasta sekä pitkäjänteisestä ennaltaehkäisevästä toiminnasta.  Erilaista tietoa Pirkkalan ympäristön tilasta on koottu tänne ja tietoa löytyy myös vuonna 2012 tehdystä raportista.

Pirkkalan kunta haluaa panostaa kestävän kehityksen edistämiseen ja perinteinen ympäristönsuojelu antaa sille työlle hyvän perustan.

Luonnonsuojelu on osa ympäristönsuojelua ja sen edistäminen kuuluu kunnan tehtäviin. Luonnonsuojelulla tarkoitetaan luonnon monimuotoisuuden ja toiminnan turvaamista. Kunta voi edistää luonnonsuojelua ylläpitämällä ja hoitamalla suojelualueita, inventoimalla luontotyyppejä sekä kartoittamalla suojeltavien eliölajien esiintymistä. Kunnan sisäisiä luonnonsuojelun edistämiskeinoja on useita - tärkeimpiä ovat kunnan tarjoamat mahdollisuudet erilaisiin luontokokemuksiin ja tiedon lisääminen oman kunnan luonnonoloista.

Erityistehtäviä ovat ympäristönsuojelun lupa- ja valvontehtävät. Näitä ovat muun muassa kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle määrätyt ympäristönsuojelu-, jäte-, vesihuolto- ja vesilain sekä maastoliikenne- ja vesiliikennelain mukaiset tehtävät. Pirkkalassa ympäristönsuojelulle kuuluvat myös maa-aineslain mukaiset lupa- ja valvontatehtävät sekä maankäyttö- ja rakennuslain mukaiset maisematyölupa-asiat.


Ympäristönsuojelu

ma-pe klo 9.00–15.00


PL 1001
33961 Pirkkala
Suupantie 11
33960 Pirkkala

Ympäristönsuojelun käyntiosoite on Saapastie 2, 33950 Pirkkala.


Hurtola, Erkka
Ympäristötarkastaja
Ympäristönsuojelu
040 133 5617
erkka.hurtola[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala