Vähä-Naistenjärvi

Vähä-Naistenjärvi on pienikokoinen (2 ha) ruskeavetinen runsashumuksinen järvi läntisen ohitustien välittömässä läheisyydessä.

Vuoden 2014 tutkimustulosten tarkastelua:

  • soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi (järven pienuus ja ohitustien läheisyys rajoittavat virkistyskäyttöä)
  • vedenlaatua heikentävät vahva humusleima, luonnontasosta lievästi kohonnut rehevyystaso sekä happitalouden häiriöt
  • happi oli vähissä pohjan lähellä sekä talvella että kesällä (tuulet eivät kesälläkään pystyneet sekoittamaan koko vesimassaa, koska järvessä oli kesällä selvä lämpötilakerrosteisuus)
  • typen pitoisuudet ylittivät luonnontason noin kolminkertaisesti, fosforin osalta ravinnetaso on karuille vesille ominainen
  • veden sähkönjohtavuus on kohonnut tiesuolauksen takia

Vähä-Naistenjärven nevareunaa. Kuva: Pentti Oravasaari