Sääksjärvi

Sääksjärvi on lievästi samea ja ruskeavetinen järvi. Humusleima on kohtalainen. Järvi sijaitsee vain pieneltä osin Pirkkalassa.

Vuoden 2014 tutkimustulosten tarkastelua:

  • soveltuu virkistyskäyttöön melko hyvin
  • vedenlaatua heikentävät kesän lievät happitalouden häiriöt ja lievä rehevyys
  • happitilanne oli kokonaisuutena hyvä, mutta kesällä todettiin happitalouden häiriöitä (pohjan lähelle oli muodostunut happikato, vaikka vesimassassa oli vain loiva lämpötilakerrostuneisuus)
  • talvella rehevyystaso oli alhainen, mutta kohoaa kesällä lievästi luonnontasosta, mikä mahdollistaa levätuotannon runsastumisen
  • puskuroitumiskyky happamoitusta vastaan on hyvä