Sikojärvi

Sikojärvi on matala ja pieni järvi, jossa vesi vaihtuu nopeasti. Peruslaadultaan järvi on ruskea ja erittäin rehevä. Järvessä on ollut useina kesinä limalevää.

Järvi kärsii happiongelmista, jotka ovat suuria myös kesäkerrostuneisuusaikana järven mataluudesta huolimatta. Hapettomuudesta johtuen pohjanläheisessä vedessä on runsaasti ammoniumtyppeä. Järvessä tapahtuu myös fosforin sisäistä kuormitusta.

Sikojärven veden yleislaatu on välttävä. Arvoa alentavat voimakas rehevyys ja alusveden hapettomuus. Järvi kuuluu lentoaseman velvoitetarkkailun kohteisiin.