Raiskionjärvi

Raiskionjärvi on pienikokoinen (2 ha) järvi Tampere-Pirkkalan lentokentän läheisyydessä. Ilmeisesti lentoaseman valumavesien takia veden sähköjohtavuus on selvästi luonnotasosta kohonnut. Järven vedenlaatu on ollut talvella lähellä välttävää laatuluokkaa voimakkaan happitalouden häiriön vuoksi. Sen sijaan kesällä vedenlaatu on todettu varsin hyväksi, sillä rehevyystaso on alhainen eikä happitalouden häiriöitä ole todettu.