Pyhäjärvi

Pyhäjärven kokonaispinta-ala on noin 124,5 km2 (12 450 ha), josta Pirkkalan kunnassa on 21,6 km2. Järvi jakaantuu vesien peruslaadun osalta kahteen osaan. Pyhäjärven pohjoisoaan (Ratinan suvanto-Nokianvirta) vedet tulevat Tammerkosken kautta Näsijärven reitiltä ja eteläosaan (Lempäälän kanava-Nokianvirta) Vanajaveden reitiltä. Kahden reitin vedet yhtyvät Nokianvirrassa ja jatkavat matkaansa Kokemäenjoen kautta Selkämereen.

Pyhäjärvessä veden vaihtuvuus on erittäin nopeaa (viipymä noin 38 vrk). Pyhäjärven säännöstelyä hoidetaan Nokian Melon voimalaitoksella. Säännöstelyluvan haltija on Pirkanmaan ELY-keskus. Merkittävin vaikutus säännöstelyllä luonnontilaan verrattuna on ollut talvinen vedenkorkeuden lasku, tulvakorkeuksien selvä aleneminen sekä kesäkauden vedenpinnan vakaus. Talvinen vedenkorkeuden alentaminen on siirtänyt alimpien vedenkorkeuksien esiintymisen syksystä huhtikuuhun. Ajankohtaista vesitilannetta voi parhaiten seurata täällä.

Pyhäjärven vedenlaadusta löytyy tietoja mm. Kokemänjoen vesistön vesiensuojeluyhdistys ry:n sivuilta.

Raportti: Tampereen seudun yhteistarkkailu 2016 (pdf)
Liite: kasviplanktonlajisto ja biomassa (pdf)

Raportti: Tampereen seudun yhteistarkkailu Pohjaeläimistö ja sedimentin haitta-ainetarkkailu vuonna 2016 (pdf)

Raportti: Vanajaveden reitin alaosan kalataloudellinen velvoitetarkkailu vuosina 2015-2016 (pdf)


Pyhäjärven Saviselkää. Kuva: Vesa Vanninen