Petkelejärvi

Petkelejärvi on pienikokoinen (2 ha) järvi Tampere-Pirkkalan lentoaseman eteläpuolella. Veden sähkönjohtavuus on lievästi luonnontasosta kohonnut lentoaseman valumavesien ja/tai Lempäälä-Pirkkala tien suolauksen takia. Vuoden 2007 tutkimuksissa Petkelejärven vedenlaatu luokiteltiin tyydyttäväksi. Talvella järvessä on todettu happitalouden häiriöitä.