Kaitajärvi

Kaitajärvi on pienikokoinen (4 ha) ruskeavetinen humusjärvi kunnan kaakkoisosassa.

Vuoden 2014 tutkimustulosten tarkastelua:

  • soveltuu virkistyskäyttöön tyydyttävästi (järven pienuus ja rantojen soistuneisuus rajoittavat virkistyskäyttöä)
  • vedenlaatua heikentävät vahva humusleima, veden happamuus ja lievä rehevyys
  • veden pH laski talvella 2014 ravuille kriittisenä pidetyn tason 6,0 alapuolelle, mutta kesän pH-tasossa on todettavissa muutos parempaan ja myös veden puskurikyky happamoitumista vastaan on parantunut
  • fosforipitoisuus kesällä indikoi lievää rehevyyttä