Iso-Naistenjärvi

Iso-Naistenjärvi on pienikokoinen (3 ha) erittäin ruskeavetinen humusjärvi läntisen ohitustien eteläpuolella.

Vuoden 2014 tutkimustulosten tarkastelua:

  • soveltuu virkistyskäyttöön vain välttävästi
  • vedenlaatua heikentävät veden voimakas happamuus, erittäin voimakas humusleima sekä happitalouden häiriöt
  • veden pH laskee etenkin talvella selvästi ravuille kriittisenä pidetyn tason 6,0 alapuolelle ja veden puskurikyky happamoitumista vastaan on melko huono (valuma-alueen karuuden takia)
  • järvessä esiintyy happitalouden häiriöitä kesällä ja talvella (vesi on runsashumuksista, mistä syystä hapen kuluminen on voimakasta)
  • fosforipitoisuus pysyi kesälläkin karujen vesien luokassa eikä voimakasta sisäistä kuormitusta ollut todettavissa