Kasvihuonekaasut

 

Lähes reaaliaikaista tietoa kasvihuonekaasupäästöistä

 

Kasvihuonekaasupäästöt 2017 ja ennakkotieto vuodesta 2018

Pirkkalassa on vertailukelpoista tilastotietoja kasvihuonekaasupäästöjen kehityksestä sektoreittain alkaen vuodesta 2009. Eri vuosien arvioinnissa tulee huomioida, että vuosien välillä voi olla suuriakin lämpötilaeroja, mikä vaikuttaa etenkin rakennusten lämmitystarpeeseen.

Viimeisimmässä Pirkkalan CO2-raportin vuosiraportissa on esitetty kasvihuonekaasujen päästöt vuosilta 2009–2017 sekä ennakkotieto vuodelta 2018.

CO2-raportti huomioi erillislämmityksen, liikenteen ja maatalouden päästöt alueperusteisesti eli ne kuvaavat kunnassa tapahtuvia päästöjä. Asukkaiden sähkönkulutuksen, rakennusten ja käyttöveden lämmityksen sekä jätehuollon päästöt huomioidaan kulutusperusteisesti. Teollisuuden päästöt ovat mukana vain osittain ja asukkaiden osalta ole arvioitu muita kulutusperusteisia päästöjä kuin edellä mainitut.

Pirkkalan kasvihuonekaasujen päästöt vuonna 2017 olivat yhteensä 92,4 kt CO2-ekv ilman teollisuutta. Näistä päästöistä 6,8 kt CO2-ekv aiheutui kuluttajien sähkönkulutuksesta ja 4,7 kt CO2-ekv sähkölämmityksestä. Maalämmön osuus lämmitysmuotojakaumasta ja päästöistä on pieni. Päästöistä 12,7 kt CO2-ekv aiheutui kaukolämmityksestä, 17,7 kt CO2-ekv erillislämmityksestä, 42,9 kt CO2-ekv tieliikenteestä, 1,0 kt CO2-ekv maataloudesta ja 5,8 kt CO2-ekv jätehuollosta. Teollisuuden sähkönkulutuksen päästöt olivat 2,2 kt CO2-ekv.

Pirkkalan päästöt asukasta kohti vuonna 2017 olivat 4,8 t CO2-ekv ilman teollisuutta, kun ne kaikissa CO2- raportissa mukana olevissa kunnissa vaihtelivat välillä 3,0–13,5 t CO2-ekv. CO2-raportin kuntien keskimääräinen asukaskohtainen päästö vuonna 2017 oli 6,2 t CO2-ekv.

Raportti: Pirkkalan kasvihuonekaasupäästöt 2009-2017 ja ennakkotieto vuodelta 2018 (pdf)

Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi