Ohjeet ja määräykset

Pirkkalan ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset perusteluineen (pdf)

Liitekartta (pdf)


Jätehuoltomääräykset

Alueellinen jätehuoltojaosto hyväksyi kokouksessaan 14.5.2014 (12 §) yhteistoiminta-alueen yhteiset jätehuoltomääräykset. Yhtenäiset jätehuoltomääräykset korvaavat aikaisemmat, kuntakohtaiset jätehuoltomääräykset. Jätehuoltomääräykset on annettu jätelain (646/2011) 91 § nojalla.

Jätehuoltomääräysten päätavoitteena on jätteistä terveydelle ja ympäristölle aiheutuvan haitan ehkäisy. Jätehuoltomääräyksissä on säädetty mm. jätteiden lajittelusta, hyödyntämisestä, keräyksestä ja kuljetuksesta.

Jätehuoltomääräykset perusteluineen löytyvät Alueellisen jätehuoltojaoston internet-sivuilta.


Ohjeita

Hevostalliohje 2017 (pdf)