Valvontatietoa

Ympäristönsuojelulain (527/2014) mukaisesti valvontaviranomaisen on järjestettävä annettujen säännösten ja määräysten valvonta niin, että se on laadukasta, säännöllistä ja tehokasta ja perustuu ympäristöriskien arviointiin. Lakisääteinen valvontasuunnitelma koskee ympäristönsuojelulain ja sen nojalla annettujen säännösten ja määräysten valvontaa.

Ympäristönsuojelun valvontasuunnitelma 2016 - 2019 (Delegointitaulukko ei ole voimassa!)

Delegointi viranhaltijoille (yhdyskuntalautakunta 30.8.2017)

Lupakohteet Pirkkalassa

Ympäristönsuojelu

ma-pe klo 9.00–15.00


PL 1001
33961 Pirkkala
Suupantie 11
33960 Pirkkala

Ympäristönsuojelun käyntiosoite on Saapastie 2, 33950 Pirkkala.


Hurtola, Erkka
Ympäristötarkastaja
Ympäristönsuojelu
040 133 5617
erkka.hurtola[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala
Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala