Vesistörakentaminen

Ruoppaukset

Vesilain (587/2011, voimaan 1.1.2012) mukaan kaikki yli 500 m³:n ruoppaukset edellyttävät aluehallintoviraston myöntämää lupaa (VL 3:3.1,7). Pienruoppauksesta (suuruudeltaan alle 500 m3 ja työ tehdään mekaanisesti esim. kaivurilla tai ruoppaajalla) on tehtävä ilmoitus valvontaviranomaiselle, joka on paikallinen ELY-keskus. Yleisen ilmoitusvelvollisuuden tarkoituksena on, että ilmoituksen perusteella ELY-keskuksilla on mahdollisuus arvioida edellyttääkö pienimuotoinen ranta-alueen ruoppaus vesilain mukaista lupaa ottaen huomioon olosuhteet ja vaikutukset. Pienruoppaus voi edellyttää lupaa esimerkiksi silloin kun ruopattavan sedimentin sisältämien haitallisten aineiden pitoisuudet ja/tai määrät ovat tasolla, jotka voivat aiheuttaa haitallisia ympäristövaikutuksia.

Ruoppausta koskevan lupa- tai ilmoitusasian yhteydessä selvitetään, mihin massa sijoitetaan. Pienruoppauksissa ruoppausmassat sijoitetaan maalle siten, että hienoaines ja massassa oleva vesi ei valu takaisin veteen.


Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala