Ojitusasiat

Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu ratkaista eräitä veden ottamiseen ja ojitukseen liittyviä vesitalousasioita.

Ojituksella tarkoitetaan ojan tekemistä sekä ojan, noron tai puron suurentamista maan kuivattamiseksi tai alueen käyttöä muuten haittaavan veden poistamiseksi. Ojituksella tarkoitetaan myös noron tai puron perkaamista silloin, kun perkaamisesta ei aiheudu yläpuolella olevan järven keskivedenkorkeuden alenemista.

Kuvassa on noroon tehty lohilammikko. Mikäli noro on luonnontilainen, sitä ei saa muuttaa niin, että uoman säilyminen luonnontilaisena vaarantuu.

Vanninen, Vesa
Ympäristöpäällikkö
Ympäristönsuojelu
050 352 1939
vesa.vanninen[at]pirkkala.fi
Saapastie 2
33950 Pirkkala