Jätehuollon valvonta

Kunnan ympäristönsuojeluviranomainen valvoo jätelain ja sen nojalla annettujen säädösten ja määräysten noudattamista.

Roskaantuminen

Jätelain roskaamiskiellon mukaan ympäristöön ei saa jättää roskaa, likaa eikä hylätä laitteita tai ajoneuvoja siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä tai muuta haittaa tai vaaraa. Myös nestemäisten jätteiden kaataminen tai laskeminen ympäristöön on kiellettyä. Kielto koskee kaikkia alueita, sekä yksityisiä että yleisiä. Roskaajan velvollisuus on siivota roskaamansa alue.

Roskaamiskielto koskee myös puutarhajätteitä. Puutarhajätettä ei saa viedä puistoalueille tai metsiin, koska ne rumentavat maisemaa ja niiden kautta puutarhalajit, myös haitalliset vieraslajit, voivat levitä luontoon.