Suojeltuja luontokohteita

Luonnonsuojelulain nojalla suojeltuja alueita Pirkkalassa on yhteensä noin 97,64 hehtaaria. Luvussa on huomioitu seuraavat alueet:

  • valtakunnallisten suojeluohjelmien alueet
  • Natura 2000 -verkostoon kuuluvat alueet
  • luonnonsuojelualueet
  • luontotyypiksi rajatut alueet

Lisäksi vuoden 2017 aikana kunnostettiin osa ns. Matalakorven alueesta perinnebiotoopiksi. Matalakorpi on noin 117 hehtaarin suuruinen alue, josta Pirkkalassa on noin 82 ha. Alue on siirretty Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelukäyttöön, mutta sitä ei ole suojeltu luonnonsuojelulain mukaisesti.

Pirkkalan luonnonmuistomerkit

Taulukko suojelluista alueista:

Alue Pinta-ala (ha) Suojeluperuste Suojeluvuosi Omistaja

Avesaaren lehdot

Valokuva

9,2

Avela ja Louhilinna rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §). Osa alueesta (7,8 ha) kuuluu kansalliseen lehtojensuojeluohjelmaan ja osa (Rekola)on luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltua luontotyyppiä

2005, 2006
 

Yksityinen

Anian jalopuumetsikkö

Valokuva

1,1 Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi 2005
 
Yksityinen
Hiidenmaan lehmusmetsikkö 1,6 Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi 2002 Yksityinen

Kalliomäen pähkinäpensaslehto

Valokuva

0,5 Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi 2002 Yksityinen

Killon vanha metsä

Kartta
Valokuva

10,9

Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §)

2014 Suojelupäätös

Pirkkalan kunta

Leppäperkiön luonnonsuojelualue

Valokuva

12

Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §)

2001
Suojelupäätös

Pirkkalan kunta

Nikkilänlehdon luonnonsuojelualue

Valokuva

1 Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §)

1986
Suojelupäätös

Pirkkalan kunta

Matalakorpi

Valokuva
Linkki karttaan

noin 117 (osa Lempäälän puolella, Pirkkalassa noin 82 ha) Alue siirretty Metsähallituksen päätöksellä luonnonsuojelukäyttöön vuonna 2014 (ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla). Aluetta on kunnostettu ja osa alueesta otettu laidunnuskäyttöön vuonna 2017.

-

Valtio

Pulkajärven vanha metsä

Valokuva

49 Natura 2000. Osa alueesta (44 ha) kuuluu vanhojen metsien suojeluohjelmaan. Lisäksi osa on rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §). 1999
 
Valtio
Pulkasalo-niminen tila 4,4 Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §), Metso-ohjelma 2008 Yksityinen

Rajasaaren kynäjalavametsikkö

Valokuva

0,34 Luonnonsuojelulain 29 §:n nojalla suojeltu luontotyyppi 2002
 
Pirkkalan kunta

Ratisaarten luonnonsuojelualue

Valokuva

5,5 Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §)

1987
 

Osakaskunta

Reipin katajaketo

Valokuva

2,1 Rauhoitettu luonnonsuojelualueeksi (luonnonsuojelulaki 24 §)

2017

Suojelupäätös

Pirkkalan kunta

Sikojoen vesistöalue

Valokuva

noin 70 Maakuntakaavan ja rantojen käytön osayleiskaavan suojeluvaraus (ei ole suojeltu luonnonsuojelulailla)

-

Yksityinen ja Pirkkalan kunta