Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Pirkkalassa asuinkiinteistöillä tulee olla erillinen keräysväline hyödyntämiskelvottomalle sekajätteelle. Keräyspaperille ja biojätteelle on oltava erilliset keräysvälineet, mikäli kiinteistöllä on vähintään 5 asuinhuoneistoa. Kompostoituva jäte on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä kiinteistöllä tai toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Mikäli kiinteistöllä on sekäjätteen ja biojätteen keräys, saa niiden lisäksi maksuttoman matallin- ja lasinkeräyksen, lue lisää Pirkanmaan Jätehuollon sivulta. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet on pidettävä erillään ja toimitettava hyötyjätepisteeseen, tempauskeräykseen tai suoraan jätteen hyödyntäjälle.

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä siten, että siitä on kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten riittävät tiedot. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallinen jäte on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Tiedot jätteiden keräyspisteistä ja niiden sijainnista.

Muovien kierrätys on uusi mahdollisuus. Kotitalouksien puhtaita muovipakkauksia voi viedä Pirkkalan Citymarketin ekopisteeseen (Palmrothintie 2 Pirkkala).