Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen

Tampereen ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii alueellinen jätehuoltoyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy. Pirkanmaan Jätehuolto vastaa asumisjätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä ja siihen liittyvästä neuvonnasta.


Jätehuollon valvonta

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu jätehuollon valvonta.


Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Lautakunnan isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Lautakunta muun muassa päättää jätehuollon palvelutasosta, jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Muutosta jätemaksuun haetaan alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Jätemaksua voidaan alentaa yleensä vain sellaisissa tapauksissa, kun kiinteistö on erityisistä syistä pitkiä aikoja täysin käyttämättömänä. Lisätietoa jätemaksun määräytymisestä alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Harvennetun tyhjennysvälin anominen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Mikäli jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, voi alueelliselta jätehuoltolautakunnalta anoa jätteiden harvennettua tyhjennysväliä. Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät lautakunnan sivuilta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan ajantasaiset lomakkeet.