Jätehuolto

Jätehuollon järjestäminen

Tampereen ja sen ympäristökuntien jätehuollosta huolehtii alueellinen jätehuoltoyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy.

Pirkanmaan Jätehuolto vastaa asumisjätteiden ja niihin rinnastettavien jätteiden keräyksestä, kuljetuksesta, käsittelystä ja siihen liittyvästä neuvonnasta.


Jätteiden lajittelu ja kierrätys

Pirkkalassa asuinkiinteistöillä tulee olla erillinen keräysväline hyödyntämiskelvottomalle sekajätteelle. Keräyspaperille ja biojätteelle on oltava erilliset keräysvälineet, mikäli kiinteistöllä on vähintään 5 asuinhuoneistoa. Kompostoituva jäte on mahdollisuuksien mukaan käsiteltävä kiinteistöllä tai toimitettava asianmukaiseen käsittelyyn. Muut hyödyntämiskelpoiset jätteet on pidettävä erillään ja toimitettava hyötyjätepisteeseen, tempauskeräykseen tai suoraan jätteen hyödyntäjälle.

Erilaatuiset vaaralliset jätteet on kerättävä ja pidettävä erillään. Vaarallinen jäte on pakattava ja merkittävä siten, että siitä on kuljetusta, varastointia ja käsittelyä varten riittävät tiedot. Jätteistä ei saa aiheutua vaaraa tai haittaa ympäristölle tai terveydelle. Vaarallinen jäte on toimitettava hyväksyttyyn vaarallisten jätteiden vastaanottopisteeseen.

Jätehuoltomääräykset löytyvät alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Tiedot jätteiden keräyspisteistä ja niiden sijainnista.

Muovien kierrätys on uusi mahdollisuus. Kotitalouksien puhtaita muovipakkauksia voi viedä Pirkkalan Citymarketin ekopisteeseen (Palmrothintie 2 Pirkkala). 

Pirkkalan jäteasema sijaitsee osoitteessa Turkkirata 12. Jäteasemalla vastaanotetaan:

  • kodin vaaralliset jätteet, myös kestopuu alle kuution erissä (Kestopuuteollisuus RY:n sivustolta löytyy paljon tärkeää tietoa mm. kyllästetyn puujätteen kierrätyksestä sekä sen käytöstä.  www.kestopuu.fi/kierratys)
  • lajitellut hyötyjätteet (metalli, lasi, paperi, pahvi)
  • sähkölaitteet, SER
  • kaatopaikkajätteet, alle 4 kuution erät (maksullista)
  • puu, alle 4 kuution erät (maksullista)

Avoinna: ti-pe klo 14.00-18.00,
kesäisin 1.5.-30.9. myös la klo 10.00-14.00
Ajo-ohje: Karttahaku


Risujen vastaanotto

Pirkkalan uusi risujen vastaanottopaikka on avattu 21.10.2015. Risujen vastaanottopaikkaan voi viedä oksat, risut ja kannot. Puutarhajätettä ja lehtiä ei oteta vastaan. Risujen vastaanottopaikka sijaitsee Linnakalliossa (opastekartta), alueelle on kulku Jasperintien kautta. Huomioittehan, että ajoyhteys risujen vastaanottopaikalle on Jasperintien jälkeen haasteellinen. Ajo omalla vastuulla. Ei talvikunnossapitoa.

Puutarhajätettä, lehtiä sekä risuja voi viedä Koukkujärven jätteenkäsittelykeskukseen Nokialle sekä Tarastejärven jätteenkäsittelykeskukseen Tampereelle. Peräkärrykuormallinen risuja ja puutarhajätettä otetaan em. jätteenkäsittelykeskuksissa vastaan maksutta.


Jätehuollon valvonta

Pirkkalan kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen tehtäviin kuuluu jätehuollon valvonta.


Jätehuollon järjestämisen viranomaistehtävät

Alueellinen jätehuoltolautakunta on 17 kunnan yhteinen toimielin, jonka vastuulla ovat jätehuoltoon liittyvät viranomaistehtävät. Lautakunnan isäntäkuntana on Tampereen kaupunki. Lautakunta muun muassa päättää jätehuollon palvelutasosta, jätehuoltomääräyksistä ja jätetaksasta.

Muutoksen hakeminen jätemaksuun

Muutosta jätemaksuun haetaan alueelliselta jätehuoltolautakunnalta. Jätemaksua voidaan alentaa yleensä vain sellaisissa tapauksissa, kun kiinteistö on erityisistä syistä pitkiä aikoja täysin käyttämättömänä. Lisätietoa jätemaksun määräytymisestä alueellisen jätehuoltolautakunnan sivuilta.

Harvennetun tyhjennysvälin anominen

Jätelain mukaan jokaisen asuin- ja vapaa-ajan kiinteistön on oltava järjestetyn jätehuollon piirissä. Liittymisvelvollisuudesta ei voida myöntää vapautusta.

Mikäli jätteen määrän tai laadun vuoksi on tarpeen, voi alueelliselta jätehuoltolautakunnalta anoa jätteiden harvennettua tyhjennysväliä. Lisätietoa ja lomakkeet löytyvät lautakunnan sivuilta.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan ajantasaisimmat lomakkeet löytyvät aina oheisen linkin alta.

https://www.tampere.fi/asuminen-ja-ymparisto/ymparisto-ja-luonto/ymparistonsuojelu/jatehuoltolautakunta/lomakkeet.html