Ajankohtaista


Vähäjärvelle tehtiin uusi kemikalointikäsittely (8.11.2017)

Vähäjärvi 8.11.2017

Vähäjärvelle tehtiin uusi kemikalointikäsittely 7.11.2017. Ensimmäisellä käsittelykerralla syksyllä 2016 saatiin järven rehevyyttä ylläpitävää fosforipitoisuutta vähennettyä. Vedenlaadun seurantatulokset kuitenkin osoittivat, että rehevyyden vähentämiseksi tarvittiin vielä toinenkin käsittelykerta.

7. marraskuuta 2017 järveen levitettiin alumiinikloridiliuosta noin 19 tonnia. Tavoitteena on saada järven sisäistä kuormitusta edelleen vähennettyä. Toimenpiteiden vaikutuksia seurataan vedenlaatu- ja pohjaeläinnäytteiden avulla.   

Vähäjärvi 7.11.2017

Kemikalointikäsittelyt ovat vasta alku Vähäjärven tilan parantamiseksi. Kunnostusta jatketaankin tulevina vuosina muilla toimenpiteillä, joissa keskitytään mm. kalastorakenteeseen ja vesikasvillisuuteen.Tavoitteena on saada Vähäjärvi hyvään ekologiseen tilaan ja estettyä järven virkistyskäyttöä haittaavat sinileväesiintymät.

Lisätietoa Vähäjärvestä täältä.


Tampereen seudun yhteistarkkailu 2016 -julkaisu on valmistunut (11.10.2017)

Raportti: Tampereen seudun yhteistarkkailu 2016 (pdf)
Liite: kasviplanktonlajisto ja biomassa


Hevostalliohje on päivitetty (11.10.2017)

Sivu: ohjeet ja määräykset


Tulevaisuuden kuusia Vähäjärven rantaan (22.9.2017)

Pirkkalan kunta on mukan Suomen juhlavuoden Tulevaisuuden kuusi -kampanjassa. Kansainvälisenä rauhanpäivänä 22.9.2017 Vähäjärven rantaan istutettiin 3 klpl Itsenäisyyden kuusen siemenestä kasvatettuja kuusen taimia. Myöhemmin paikalle laitetaan muistolaatta. Yksi Tulevaisuuden kuusi -kampanjan tavoitteista on vahvistaa lasten ja nuorten luonto- ja metsäsuhdetta.

Kuvia istutustapahtumasta: