Naisten joukkotarkastukset

Fimlab Laboratoriot kutsuu 30-60-vuotiaat naiset viiden vuoden välein maksuttomaan joukkotarkastukseen (Papa-näyte).

Naisten maksuttomat rintasyöpäseulonnat, mammografiaan kutsuttavat ikäluokat v. 2019

1951, 1953, 1955, 1957, 1959, 1961, 1963, 1965, 1967 ja 1969.

Kutsuttaviin ikäluokkiin kuuluvat naiset saavat postitse henkilökohtaisen kutsun mammografiakuvaukseen.

Tutkimuspaikkana on Suomen Terveystalo Oy, Tampereen rintatutkimuskeskus, Rautatienkatu 27 (rautatieaseman vieressä).

Lääkärin lähetteellä voidaan mammografiatutkimuksiin ohjata muihinkin ikäryhmiin kuuluvia naisia.