Mielenterveyspalvelut

LAPSET JA NUORET

> Lasten ja nuorten tukipalvelut
> Nuorisopsykiatrinen hoito

AIKUISET

Aikuisten mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveysasema on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveysaseman lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat (ja Vesilahdessa myös nuoria) psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Psykiatrinen sairaanhoitaja antaa lyhytkestoista keskustelutukea lieviin ja keskivaikeisiin masennuksiin, elämäntilannekriiseihin, ahdistuneisuuteen ja paniikkioireisiin yli 18-vuotiaille. Vastaanotolle voi hakeutua, jos tunnet tarvetta keskustella elämäntilanteeseesi tai psyykkiseen hyvinvointiisi liittyvistä asioista. Vastaanotolle hakeudutaan pääasiassa lääkärin lähetteellä.
Käynnit vaativat sitoutumista ja omaa motivaatiota työskennellä muutoksen eteen. Käynnit ovat maksuttomia.


Kati Matikainen
Psykiatrinen sairaanhoitaja
040 1335 795

Pauliina Mäki-Kala
Psykiatrinen sairaanhoitaja
044 4861 137

Parhaiten olemme tavoitettavissa
ma-to klo 11-11.30. Tarvittaessa voit jättää soittopyynnön vastaajaan. Emme vastaa sähköposteihin.

Terveyskeskuspsykologi antaa tarvittaessa keskusteluapua ja –hoitoa lähinnä lapsille sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa Pirkkalan terveyskeskuksen kriisiryhmä.

Päihdesairaanhoitaja auttaa ja tukee erityisesti päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Päihteisiin käyttöön liittyvissä ongelmissa tukea ja hoitoa voi saada monelta taholta.
> Päihdetyö

Sosiaalipalvelut auttavat myös mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa monella tapaa. Samoin erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea ja apua.

1.1.2017 alkaen Pirkkalan yhteistoiminta-alue ostaa psykiatrisen avohoidon palvelut Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluilta.