Mielenterveyspalvelut

LAPSET JA NUORET

> Lasten ja nuorten tukipalvelut
> Nuorisopsykiatrinen hoito

AIKUISET

Aikuisten mielenterveyteen liittyvissä ongelmissa voi apua ja tukea saada monesta paikasta. Terveysasema on useimmiten ensisijainen paikka, josta apua voi kysyä ja hakea. Terveysaseman lääkärit, hoitajat  ja muu henkilökunta antavat apua mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmissa ja sairaustiloissa ja ohjaavat tarvittaessa aikuispotilaat (ja Vesilahdessa myös nuoria) psykiatrisen sairaanhoitajan vastaanotolle.

Psykiatrinen sairaanhoitaja

Pauliina Mäki-Kala
puh.aika ma-pe klo 12 - 13, 044 4861 137

Kati Matikainen
puh.aika ma-pe klo 12 - 13,  040 1335 795
 

Terveyskeskuspsykologi antaa tarvittaessa keskusteluapua ja –hoitoa lähinnä lapsille sekä vanhemmuuteen liittyvissä asioissa. Äkillisiä traumaattisia tilanteita, esimerkiksi kuolemantapauksia varten on olemassa Pirkkalan terveyskeskuksen kriisiryhmä.

Päihdesairaanhoitaja auttaa ja tukee erityisesti päihteiden käyttöön liittyvissä ongelmissa. Päihteisiin käyttöön liittyvissä ongelmissa tukea ja hoitoa voi saada monelta taholta.
> Päihdetyö

Sosiaalipalvelut auttavat myös mielenterveyteen ja päihteisiin liittyvissä ongelmatilanteissa monella tapaa. Samoin erilaiset järjestöt ja yhdistykset tarjoavat tukea ja apua.

1.1.2017 alkaen Pirkkalan yhteistoiminta-alue ostaa psykiatrisen avohoidon palvelut Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalveluilta.