Esitäytettävät lomakkeet

Ennen lapsenne neuvolakäyntiä voit valmistautua tulostamalla ja täyttämällä kotona tarkastukseen liittyvät lomakkeet sekä pohtimalla niiden sisältöä. Toivomme, että vanhemmat täyttäisitte lomakkeet yhdessä. Vanhemmat täyttävät omat Audit - ja SDQ- lomakkeet. Muista tuoda kotona täytetyt lomakkeet mukana neuvolan vastaanotolle.

Lapsen ollessa 4-vuotias
Kysely 4-vuotiaan vanhemmille
Kysely alkoholin (AUDIT) ja päihteiden käytöstä
Vahvuuksien ja Vaikeuksien kyselylomake (SDQ)

Lapsen ollessa 5-vuotias
Kysely 5-vuotiaan vanhemmille