Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuolto on jatkoa neuvolassa aloitetulle työlle. Se on luonteeltaan ennaltaehkäisevää terveydenhoitoa.

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on turvata lapsen ja nuoren terve kasvu ja kehitys. Lisäksi kouluympäristön terveellisyydestä ja turvallisuudesta huolehditaan yhteistyössä koulun muiden toimijoiden ja eri viranomaisten kanssa.

Terveydenhoitaja tapaa oppilaat vuosittain määräaikaisissa terveystarkastuksissa. Näissä tarkastuksissa kartoitetaan oppilaan ikävaiheen ja yksilöllisen tarpeen mukaan kasvua, kehitystä ja hyvinvointia haastattelulla, kliinisillä tutkimuksilla ja tarvittaessa muilla menetelmillä.

Laajat terveystarkastukset ovat 1., 5. ja 8. luokan oppilailla, ja ne toteutetaan oppilaan, huoltajan, terveydenhoitajan ja lääkärin yhteistyönä. Näiden tarkastusten tavoitteena on saada laaja-alainen kuva lapsen ja perheen elämäntilanteesta sekä terveyteen vaikuttavista tekijöistä.

Vesilahden yhtenäiskoulu
Koulutie 2 
37470 VESILAHTI  


Terveydenhoitaja Heli Aaltonen 
sijaisena 1.6.2020 alkaen Tanja Peräkasari
ma-pe puh. 050 3895 231

Terveydenhoitaja Anu Savolainen
ma-to puh. 040 1335 239

Narvan koulu
Terveydenhoitaja Tanja Peräkasari
ma-pe  puh. 050 3895 231
 
Ylämäen koulu
Terveydenhoitaja Anu Savolainen
ma-to puh. 040 1335 239

Sähköinen ajanvaraus
 

Terveydenhoitajien esimies
Osastonhoitaja Johanna Vuoriaho
Pirkkalan terveyskeskus
puh. 040 1335 768 (arkisin klo 8-16)
johanna.vuoriaho [at] pirkkala.fi