Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityisen hoidon tuella toimiviin päiväkoteihin tai perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitopaikkaan. Huoltajat ja palveluntuottaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat lapsen hoitoon liittyvistä käytännöistä.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Pirkkalassa

Hoitoaika yli 20h/vko
Lapsen ikä

Päiväkotihoito

Ryhmäperhepäivähoito Perhepäivähoito Työsuhteinen hoitaja
Alle 3v. 350 €/kk 350 €/kk 250 €/kk 250 €/kk
Yli 3v. 300 €/kk 300 €/kk 200 €/kk 200 €/kk
Esiopetukseen osallistuva lapsi 150 €/kk 150 €/kk 100 €/kk

100 €/kk

Varhaiskasvastuksen tuottaja määrittää hoitomaksun. Perheet voivat hakea hoitomaksuun yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Pirkkalan kunta maksaa täyttä kuntalisää lapsesta, jonka viikottainen hoitoaika kodin ulkopuolella on yli 20 tuntia. Kun hoitoaika on 20 tuntia tai vähemmän, maksetaan puolet täydestä kuntalisästä.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä.

Tuki maksetaan suoraan päivähoitopalvelujen tuottajalle. Pirkkalassa ei tällä hetkellä toimi yksityisen hoidon tuella toimivia päiväkoteja.

Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta Kelan sivuilta.