Yksityinen perhepäivähoito

Yksityisen perhepäivähoitoon haetaan ottamalla yhteyttä suoraan hoitajaan. Huoltajat ja perhepäivähoitaja tekevät hoitosopimuksen, jossa sopivat päivähoitoon liittyvistä käytännöistä.Yksityinen perhepäivähoito sisältää myös yksityisen ryhmäperhepäivähoidon.

Pirkkalassa työskentelee useita yksityisiä perhepäivähoitajia. Yksityinen perhepäivähoito on kunnan valvomaa ja valvonnasta vastaa perhepäivähoidon päällikkö. Häneltä voi tiedustella myös vapaista hoitopaikoista. Pirkkalassa ei ole yksityisiä ryhmäperhepäiväkoteja.

Yksityisen hoidon tuki ja kuntalisä

Yksityiseen perhepäivähoitoon tai ryhmäperhepäivähoitoon on mahdollista saada yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää. Yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää maksetaan myös, jos lapsi on hoidossa yksityisessä hoidossa jossakin muussa kunnassa. Lisätietoa löytyy täältä.

Yksityisen hoidon tukea haetaan Kelasta. Kelassa tehdään saman hakemuksen perusteella päätös myös kuntalisästä. Tuki maksetaan suoraan päivähoitopalvelujen tuottajalle. Vanhempien tulee ilmoittaa Kelaan lapsen yksityisen hoidon päättymisestä. Mahdollinen liikaa maksettu tuki peritään takaisin lapsen huoltajilta.

Lisätietoja yksityisen hoidon tuesta saa Kelasta, p. 020 692 206.

Lisätietoa Tampereen seudun yksityisestä varhaiskasvatuksesta

Lisätietoa yksityiseksi perhepäivähoitajaksi hakeutumisesta

Yksityisen hoidon maksut

Yksityisen hoidon tuki Kelan sivuilla

Toivonen, Tuula
Perhepäivähoidon päällikkö
Varhaiskasvatus
050 435 7168
tuula.toivonen[at]pirkkala.fi
Huhtala-Reinikka, Kirsi
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Palveluohjaus ja varhaiskasvatukseen hakeminen
050 597 2469
kirsi.huhtala-reinikka[at]pirkkala.fi
Jyrinki, Riitta
Varhaiskasvatuksen erityisopettaja, tuen koordinointi
040 806 2241
riitta.jyrinki[at]pirkkala.fi