Vakuutukset

Pirkkalan kunta on vakuuttanut kunnallisessa päivähoidossa olevat lapset
tapaturman varalta vakuutusyhtiö IF:ssä.

Vakuutuksesta korvataan vakuutussopimuksen mukaisina,
ehdoissa tarkoitettuina hoitokuluina ainoastaan julkisen sektorin terveydenhuoltopalveluiden käyttämisestä aiheutuneita, sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksusäännöissä tarkoitettuja asiakkaalta perittäviä maksuja.