Terveys

Sairastaminen ja paluu varhaiskasvatukseen

Sairasta lasta ei voi tuoda varhaiskasvatukseen. Jos lapsi sairastuu kesken päivän, siitä ilmoitetaan välittömästi vanhemmille ja lapsi tulee hakea varhaiskasvatuksesta mahdollisimman pian. Jos lapsi sairastuu äkillisesti vakavin oirein, henkilöstö vie lapsen Pirkkalan terveyskeskukseen. Vanhemmille ilmoitetaan asiasta heti. Vanhemmilla on vastuu lapsen jatkohoidosta.

Lapsi voi palata varhaiskasvatukseen, kun hän jaksaa hyvin osallistua toimintaan eikä tartuntavaaraa ole. Tarvittaessa lääkäri tai terveydenhoitaja määrittelevät lapsen toipumisajan.

Lääkehoito

Jos lapsi tarvitsee päivähoidossa säännöllistä lääkitystä, vanhemmat toimittavat lääkärin kirjoittaman ohjeen varhaiskasvatukseen. Lapsen vanhemmat, terveydenhuollon edustajat ja varhaiskasvatus neuvottelevat tarvittaessa tapauskohtaisesti lapsen lääkityksen järjestämisestä (esim. diabetes- ja astmalääkitys). Lapselle laaditaan varhaiskasvatuksen lääkehoidon suunnitelma.

Lasten sairauspoissaolot varhaiskasvatuksessa

Sairastamisesta tulee ilmoittaa varhaiskasvatukseen välittömästi. Asiakastietojärjestelmän poissaolomerkintöjä ei korjata takautuvasti sairaudesta johtuviksi poissaoloiksi. Lapsen sairastamiseen liittyvistä maksuhyvityksistä löytyy lisätietoa asiakasmaksutiedotteesta.

Vanhempien toivotaan huolehtivan siitä, että lapsen hoitohenkilökunta tietää lapsen sairauden laadun.

Lisätietoa yleisimmistä tarttuvista taudeista

Ohje kihomatotartunnalle

Ohje päätäitartunnalle