Lastenkulttuuri

Taiteelliset kokemukset syntyvät kasvuympäristössä, jossa on musiikillista, kuvallista, tanssillista ja draamallista toimintaa sekä sanataidetta. Taidetta tekevän ja kokevan lapsen maailmassa on oppimisen iloa, draamaa, muotoja, ääniä, värejä, tuoksuja, tuntemuksia ja eri aistialueiden kokemusten yhdistelmiä.

Lasten kulttuurin osuutta varhaiskasvatuksessa ohjaavat seuraavat periaatteet:
- Toimintaa ohjaa ajatus lapsesta aktiivisena kulttuurin tekijänä ja kokijana. Kulttuurikasvatukseen kuuluvat myös tapahtumat, esityskiertueet ja taidenäyttelyt.
- Lasta osallistavat työpajat tuovat kulttuurin ja taiteen lähelle lapsen arkea päivähoidossa.

Kulttuurikasvatuksen tapahtumissa lapsi on osallisena kuuntelijana, katselijana ja toimintaan osallistujana. Päivähoidossa järjestetään musiikkitapahtumia, teatterikiertueita sekä lapset ovat osallistuneet taidenäyttelyiden tekemiseen.

Toteutuneita työpajoja ovat mm. sirkuspajat, kuvallisen ilmaisun pajat ja musiikkipajat. Pajoissa kulttuurin ammattilaiset ohjaavat lapsia ja mukana on myös päivähoidon kasvattajia.  Kasvattajat jatkavat lasten kanssa pajojen antia arjessa.