Varhaiskasvatukseen hakeminen ja asiakasmaksut

Varhaiskasvatukseen hakeminen

Varhaiskasvatukseen haku tapahtuu sähköisesti. Varhaiskasvatuksen vaihtoehdot ovat

Sähköisellä hakulomakkeella voi hakea kunnalliseen päiväkotiin tai perhepäivähoitoon. Lisäksi sähköisellä hakemuksella haetaan yksityisen palvelusetelipäiväkodin palveluseteliä.

Siirry sähköiselle hakulomakkeelle

Varhaiskasvatuspaikkaa on haettava viimeistään neljä kuukautta ennen palvelun tarpeen alkua. Äkillisissä tapauksissa (työ- tai opiskelupaikan saaminen), joissa palvelun tarve ei ole ollut ennakoitavissa, paikka järjestetään kahden viikon kuluessa hakemuksen saapumisesta.

Lisätietoa varhaiskasvatuspaikan hakemisesta saa varhaiskasvatuksen aluepäälliköltä, yhteystiedot sivun ala-osassa.

Varhaiskasvatuksen esitteet suomeksi, englanniksi, arabiaksi ja venäjäksi.

Varhaiskasvatuspaikan siirto

Mikäli lapsella on kunnallinen varhaiskasvatuspaikka Pirkkalan kunnassa, mutta toivotte siirtoa toiseen yksikköön, voi hakemuksen täyttää yllä olevalla sähköisellä hakemuksella. Varhaiskasvatuspaikan siirtohakemuksen voi myös tulostaa ja palauttaa kunnan asiointipisteeseen. Jo aikaisemmin siirtohakemuksen jättäneiden kannattaa varmistaa hakemuksen voimassaolo sähköpostiviestillä Kirsi Huhtala-Reinikalle (etunimi.sukunimi@pirkkala.fi) tai soittamalla numeroon 050 597 2469.

Tampereen kaupunkiseudun sopimus

Varhaiskasvatuksen seudullisen yhteistoimintasopimuksen ensisijaisena tarkoituksena on mahdollistaa lapsen hoitosuhteen jatkuminen, perheen niin halutessa, entisessä kotikunnassaan varhaiskasvatuksen toimintavuoden (1.8.–31.7.) loppuun saakka. Vastaavasti lapsi voi sopimuksen perusteella hakeutua tulevan kotikunnan varhaiskasvatukseen esim. tammikuun alusta, vaikka perheen muutto uuteen kuntaan ajoittuisikin keskelle toimintavuotta.

Tampereen kaupunkiseudun kunnat Ylöjärvi, Kangasala, Lempäälä, Nokia, Orivesi, Pirkkala, Tampere ja Vesilahti ovat sopineet, että vapautuvia paikkoja varhaiskasvatukseen voi hakea myös seudullisesti. Paikka myönnetään pääsääntöisesti toimintavuodeksi (1.8. -31.7). Varhaiskasvatuspaikan edellytyksenä on, että palvelua myyvän kunnan varhaiskasvatuksessa on tilaa. Oman kunnan asiakkaalla on etuoikeus paikkaan kotikunnassaan.

Seutusopimus

Yksityinen varhaiskasvatus

Lisätietoja yksityisen varhaiskasvatuksen toimintamuodoista sekä kunnan myöntämästä palvelusetelistä yksityisen varhaiskasvatuksen sivuilta.


Hakemuksen jättämisen jälkeen

  • Kun hakemus on saapunut kuntaan, aluepäällikkö käsittelee hakemuksen ja ottaa perheeseen yhteyttä viimeistään kuukautta ennen toivottua varhaiskasvatuksen alkamista.
  • Jos hakemusta haluaa muuttaa tai tarkentaa ennen päätöksen saapumista tulee ottaa yhteyttä aluepäällikköön.
  • Päätös varhaiskasvatuspaikasta tulee sähköisenä. Saat siitä ilmoituksen sähköpostiisi ja voit käydä lukemassa päätöksen varhaiskasvatuksen nettisivuilta kohdasta sähköinen asiointi. Sähköiseen asiointiin kirjaudutaan omilla pankkitunnuksilla. Siellä voit hyväksyä/ hylätä tarjotun varhaiskasvatuspaikan. Sitä kautta on myös mahdollista lähettää tulotietoja varhaiskasvatuksen maksun määrittämistä varten.
  • Jos sähköistä asiointia ei ole hyväksytty, päätös lähetetään postissa ja mukana on lomake, jolla ilmoitetaan varhaiskasvatuspaikan vastaanottaminen / vastaanottamatta jättäminen kirjallisesti.
  • Päätöksessä on myös varhaiskasvatuspaikan yhteystiedot, jotta voitte ottaa yhteyttä sopiaksenne tutustumisesta.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksut

Asiakasmaksut määräytyvät prosenttiperusteisesti perheen bruttotulojen ja perheenjäsenten lukumäärän mukaan. Asiakasmaksun määrittämistä varten palautetaan tuloselvityslomake sekä tositteet perheen tuloista sivistysosaston toimistoon, Suupantie 6 C. Mikäli perhe suostuu korkeimpaan maksuun, ei tositteita tarvitse toimittaa.

Asiakasmaksut peritään kuukausittain jälkikäteen kotiin lähetettävällä laskulla. Suoraveloitus on myös mahdollista.

Varhaiskasvatuksessa perittävien asiakasmaksujen euromäärät tarkistetaan joka toinen vuosi opetustoimen hintaindeksillä ja tulorajojen euromäärät yleisen ansioindeksin muutoksen mukaisesti. Indeksimuutokset tulevat voimaan 1.8.2020 alkaen. Muutoksia tarkistuksen jälkeen on tulorajoissa, joiden perusteella varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrittyy. Korkein asiakasmaksu on 289 euroa.

Kaikille varhaiskasvatuksessa oleville tehdään 1.8.2020 alkaen uudet asiakasmaksu- ja palvelusetelipäätökset voimassaolevien perhe- ja tulotietojen mukaan.

Huoltajat ovat velvollisia ilmoittamaan kunnalle välittömästi kun perheen koossa, tuloissa, lapsen palvelutarpeessa tai muissa tiedoissa tapahtuu muutoksista. Asiakasmaksua ei oikaista taannehtivasti. Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan korottaa enintään vuoden ajalta.

Muistattehan ilmoittaa tuloissanne tapahtuneet muutokset aina myös varhaiskasvatuksen laskutukseen. Muutokset ja tulotiedot voi ilmoittaa sähköisen asioinnin kautta, postitse (Pirkkalan kunta/hyvinvoinnin toimiala, varhaiskasvatus PL 1001, 33961 Pirkkala) tai sähköpostilla palvelusihteereille varhaiskasvatuksenmaksut@pirkkala.fi

Lisätietoa asiakasmaksuista löytyy varhaiskasvatuksen maksut sivustolta. Maksuihin liittyvät lomakkeet löytyväät täältä.
 

Huhtala-Reinikka, Kirsi
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Palveluohjaus ja varhaiskasvatukseen hakeminen
050 597 2469
kirsi.huhtala-reinikka[at]pirkkala.fi
Mäkinen, Carita
Palvelusihteeri
Hyvinvointi, Toimistotyö
050 326 3706
carita.makinen[at]pirkkala.fi