Kehityksen ja oppimisen tuki


Tuen tarve

Lapsi voi tarvita tukea fyysisen, tiedollisen, taidollisen, tunne-elämän tai sosiaalisen kehityksen osa-alueilla eripituisia aikoja. Tuen tarve voi syntyä myös tilanteissa, jossa lapsen kasvuolot vaarantuvat tai eivät turvaa hänen terveyttään ja kehitystään.

Lapsen kasvun ja oppimisen rakenteelliset tukitoimet ovat harkinnanvaraisia ja ne järjestetään ensisijaisesti lapsen omassa ryhmässä esimerkiksi lapsiryhmän kokoa pienentämällä.

Varhaiskasvatuksen erityisopettajat ovat osa varhaiskasvatuksen henkilöstöä ja he työskentelevät lasten, perheiden, työyhteisöjen sekä yhteistyöverkostojen kanssa. He ovat mukana arvioitaessa ja suunniteltaessa lapsiryhmän toimintaa ja lapsen tarvitsemia tukitoimia.

Mikäli lapsen tuen tarve on tiedossa jo päivähoitopaikkaa haettaessa, vanhempia pyydetään ottamaan yhteyttä oman asuinalueensa varhaiskasvatuksen erityisopettajaan.

Kuntouttava varhaiskasvatus

Jos lapsella on kehitysviivästymä ja varhaiskasvatus on kuntoutuksellisista syistä välttämätöntä, on se maksutonta. Maksuton varhaiskasvatus myönnetään vain niille lapsille, joille on laadittu kehitysvammalainsäädännön mukainen erityishuolto-ohjelma. Kuntouttavaa varhaiskasvatusta haetaan kehitysvammapalveluhakemuksella ja hakemuksen liitteeksi tarvitaan kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarpeeseen puoltava asiantuntijalausunto.

Tuen kaavio

   Perhekeskusverkoston muut palvelut