Toimintaamme ohjaa

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on varhaiskasvatuslain perusteella Opetushallituksen antama valtakunnallinen määräys, jonka mukaan varhaiskasvatus toteutetaan. Sen pohjalta laaditaan paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Paikallisessa varhaiskasvatussuunnitelmassa määritellään keskeiset tavoitteet ja sisällöt. Alla linkki paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan.

Varhaiskasvatussuunnitelma

Turvallisuussuunnitelma

Kasvun ja opin polku