Varhaiskasvatuksen tietovaranto Varda

Varhaiskasvatuksen tietovaranto (Varda) on uusi, 1.1.2019 käyttöönotettava kansallinen tietovaranto, joka sisältää tietoja varhaiskasvatustoimijoista, varhaiskasvatuksen toimipaikoista, varhaiskasvatuksessa olevista lapsista, lasten huoltajista ja varhaiskasvatuksen henkilöstöstä. Varhaiskasvatuksen tietovarannosta säädetään varhaiskasvatuslaissa. Tietovarannon pohjalta mm. edistetään varhaiskasvatuksen kehittämistä ja päätöksentekoa, tilastoidaan ja tutkitaan varhaiskasvatusta sekä hoidetaan viranomaistehtäviä. Varhaiskasvatuksen tietovarannon ylläpidosta vastaa Opetushallitus.

Pirkkalan kunta on tallentanut Vardaan tiedot varhaiskasvatuksen järjestäjästä, toimipaikoista sekä tiedot varhaiskasvatuksen palveluissa olevista lapsista vuoden 2019 aikana. Huoltajien tietojen tallentaminen käynnistetään vuoden 2019 aikana ja henkilöstön tietojen siirrot vuoden 2020 aikana. Pirkkalan kunta siirtää operatiivisesta varhaiskasvatuksen tietojärjestelmästä tiedot Vardaan järjestelmäintegraation avulla. Lisätietoja siirrettävistä tiedoista löytyy alla olevista tiedotteista.

Tietojen siirrot eivät aiheuta huoltajille minkäänlaisia toimenpiteitä!

Tiedote huoltajille (lasten tietojen tallennus)

Tiedote huoltajille (huoltajatietojen tallennus)

Varda information in english

Lisätiedot: