Lapsen hoitaminen kotona

Jos haluat järjestää lapsen hoidon kotona, sinulla on mahdollisuus saada kotihoidontukea ja kuntalisää tai yksityisen hoidon tukea ja kuntalisää.  

Lasten kotihoidon tuki

Kotihoidon tukea voi hakea perhe, jonka alle 3-vuotias lapsi ei ole kunnan järjestämässä varhaiskasvastuksessa. Lasta voi hoitaa jompikumpi vanhemmista tai muu hoitaja (esim. sukulainen) tai yksityinen päivähoidon tuottaja. Lasten kotihoidon tukeen kuuluu hoitoraha, hoitolisä sekä kuntalisä kotikunnasta riippuen. Pirkkalassa ei makseta kuntalisää. Kotihoidon tukea haetaan Kelasta.

Yksityisen hoidon tuki

Perhe voi palkata hoitajan halutessaan kotiin. Lisätietoja hoitajan palkkaamisesta löytyy Tampereen kaupunkiseudun sivuilta.

Lasta voi hoitaa kotona yksityisen hoidon tuella henkilö, joka

  • ei kuulu lapsen kanssa samaan kotitalouteen
  • on täysi-ikäinen yksityishenkilö, jonka kanssa perhe on tehnyt vähintään 1 kuukauden työsopimuksen ja jonka kunta on hyväksynyt päivähoidon tuottajaksi

Yksityisen hoidon tuen kuntalisä Pirkkalassa

Yksityisen hoidon tuen piirissä olevien lasten täyden kuntalisän maksamisen edellytyksenä on, että lapsen hoitoaika on yli 20 tuntia viikossa. Kun hoitoaika on 20 tuntia tai vähemmän, on kuntalisän suuruus puolet täydestä lisästä.

Kuntalisän suuruuden määräytyminen

Kuntalisä suoritetaan ilman eri hakemusta yksityisen hoidon tuottajalle korotuksena lakisääteisen tuen hoitorahaan. Kotihoidon tuen, yksityisen hoidon tuen ja kuntalisien maksatuksen hoitaa Kela. Lisätietoja antaa Kelan lapsiperheiden tuen palvelunumero 020 692 206.

Huhtala-Reinikka, Kirsi
Varhaiskasvatuksen aluepäällikkö
Varhaiskasvatus
Palveluohjaus ja varhaiskasvatukseen hakeminen
050 597 2469
kirsi.huhtala-reinikka[at]pirkkala.fi